ÖDÜL

 

                                                                                                             

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı
Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

Ödül Yönetmeliği                                                                                                                        26 Haziran 2007 17:21

 

 

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı
Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve / veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, engelliler federasyonlarının uluslararası müsabakalarında, Akdeniz Oyunlarında, dünya ve Avrupa kupalarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik günleri müsabakalarında, uluslararası satranç olimpiyatlarında, Engelliler Özel Yaz Olimpiyat Oyunlarında (Special), Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlar ile özerk federasyonların ulusal müsabakalarında,ödüllü müsabakalarda, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 4644 sayılı Kanunla değişik ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık :Spordan sorumlu Bakanlığı,
Bakan :Spordan sorumlu Bakanı,
Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki

federasyonları, özerk spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

Spor Kulübü :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ,Türkiye Futbol Federasyonu ile özerk federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

Sporcu :Ferdi ve/veya takım müsabakalarında dereceyi elde eden milli takım sporcularını, kulüp sporcuları ile ferdi sporcuları,

Uluslararası Müsabaka :Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası spor federasyonlarının ve ulusal spor federasyonlarının yıllık faaliyet programında yer alan bu Yönetmelik kapsamındaki müsabakaları,

Uluslararası Kupa Müsabakaları: Uluslararası federasyonlarca veya kuruluşlarca düzenlenen ve adı kupa olan müsabakaları,

Ulusal Müsabaka :Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonlarının yıllık faaliyet programlarında yer alan yurt içi spor müsabakalarını,

Teknik Direktör :Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

Antrenör : İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip ve görevlendirilen kişiyi,

Spor Elemanı :Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

Ödül :Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını,

Takım Sporu :Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı diğer spor dallarını,

Müsabaka :Bu Yönetmelikte yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

Olimpik Spor Dalları :Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edilen spor dallarını,

Olimpik Olmayan Spor Dalları :Olimpik olmayan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce resmi olarak Türkiye'de yapılmasına izin verilen spor branşlarını,

ifade eder.

 

Olimpik ve Parolimpik Spor Dallarında Yapılan Uluslararası Müsabakalar

Madde 5-Olimpiyat Oyunlarında yarışması yapılan spor dallarının aşağıdaki uluslararası müsabakalarında başarılı olan sporculara, kulüplere, teknik direktörlere, antrenörlere bu Yönetmelikte belirtilen ödüller verilebilir.

A)Olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 2000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 1500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 1000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; Sporcusu birinci olana 250, ikinci olana 150, üçüncü olana 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; Sporcusu birinci olana 150 adet, ikinci olana 100 adet, üçüncü olana 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Teknik direktörlere her birinci için 250 adet, her ikinci için 150 adet, her üçüncü için 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlere her birinci için 150 adet, her ikinci için 100 adet, her üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

Kulüplere ;

Sporcusu birinci olanlara 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Her birinci için 750 adet, her ikinci için 500 adet, her üçüncü için 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

 

B)Dünya şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

Büyükler;
1)Birinci olanlara en fazla 1000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; Sporcusu birinci olana 150, ikinci olana 100, üçüncü olana 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerin; Sporcusu birinci olana 100 adet, ikinci olana 75 adet, üçüncü olana 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 20 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Teknik direktörlere her birinci için 150 adet, her ikinci için 100 adet, her üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlere her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Her birinci için 500 adet, her ikinci için 400 adet, her üçüncü için 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

Gençler ve Ümitler;
1)Birinci olanlara en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olanlara en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 10 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 250 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

 

 

Yıldızlar;
1)Birinci olanlara en fazla 125 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 90 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 20 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 10 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 60 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

C)Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

Büyükler;
1)Birinci olanlara en fazla 600 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; Sporcusu birinci olana 100 adet, ikinci olana 75 adet, üçüncü olana 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; Sporcusu birinci olana 75 adet, ikinci olana 50 adet, üçüncü olana 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 15 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik direktörlerin aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde; her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlere her birinci için 75 adet, her ikinci için 50 adet, her üçüncü için 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Her birinci için 300 adet, her ikinci için 200 adet, her üçüncü için 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave olarak verilebilir.

Gençler ve Ümitler;
1)Birinci olanlara en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 20 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına: 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası, Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Yıldızlar;

1)Birinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 20 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin ;

Sporcusu birinci olanlara 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 15 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

 

Kulüplerin Branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Madde 6?Kulüplerin branşlarında katıldıkları dünya veya Avrupa Şampiyonalarında dereceye girmeleri halinde;

A)Kulüplerin ?olimpik? branşlarında katıldığı Dünya şampiyonalarında;

Büyükler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası, 2)İkinci olan kulübe en fazla 2000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olan kulübe en fazla 1000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

 

Gençler ve Ümitler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Yıldızlar;

1)Birinci olan kulübe en fazla 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

B) Kulüplerin ?olimpik? branşlarında katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

Büyükler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 2000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 1000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Gençler ve Ümitler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 600 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Yıldızlar;

1)Birinci olan kulübe en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Kulüplerin Branşlarında Katıldığı Dünya veya Avrupa Kupaları

Madde 7?Kulüplerin branşlarında katıldıkları dünya veya Avrupa Kupalarında dereceye girmeleri halinde;

A) Kulüplerin branşlarında katıldığı ?olimpik? Dünya kupalarında;

Büyükler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 2250 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Gençler ve Ümitler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 550 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olan kulübe en fazla 375 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Yıldızlar;

1)Birinci olan kulübe en fazla 225 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olan kulübe en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

B) Kulüplerin branşlarında katıldığı ?olimpik? Avrupa kupalarında;

Büyükler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 1500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 750 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olan kulübe en fazla 375 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Gençler ve Ümitler;

1)Birinci olan kulübe en fazla 450 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

 

Yıldızlar;

1)Birinci olan kulübe en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olan kulübe en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olan kulübe en fazla 35 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Akdeniz Oyunları, ?Olimpik? Müsabakalarında Derece Alan Sporcular

Madde 8 ? Olimpik branşlarda Akdeniz oyunlarına ferdi veya takım olarak derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 10 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Dünya ve Avrupa Kupalarında Derece Alan Sporcular

Madde 9? Dünya ve Avrupa Kupalarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

A) Dünya kupaları ?olimpik? ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 10 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

B) Avrupa kupaları ?olimpik? ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara; 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

 

Üniversite Spor Oyunlarında ?Unıversıade? Müsabakalarında Derece Alan Sporcular

Madde 10-Üniversite spor oyunlarında ?Unıversıade? ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 450 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olanlara en fazla 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Üçüncü olanlara en fazla 150 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet ve üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine her birinci için 75 adet, her ikinci için 60 adet ve üçüncü için 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası, Spor Elemanlarına; 15 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Aynı müsabakada 1 den fazla sporcusu dereceye girdiği taktirde;

Teknik direktöre; her birinci için 100 adet, her ikinci için 75 adet, her üçüncü için 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenöre ise her birinci için 75, her ikinci için 60, her üçüncü için 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

ilave olarak verilebilir.

 

 

Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Olimpik Günlerinde Derece Alan Sporcular

Madde 11?Dünya üniversite sporları federasyonu, dünya okul sporları federasyonu, gençlik olimpik günleri, ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)İkinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik Direktörlerine; 30 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 25adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Spor Elemanlarına; 10 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Kulüplerin;

Sporcusu birinci olanlara 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Olimpik Olmayan Branşlarla, Deaflympic Spor Dallarında Yapılan Uluslararası Müsabakalar

Madde 12 ?En az 20 ülke veya en az 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, stil veya sıklette katıldığı uluslar arası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslar arası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak federasyon Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Müdürlük onayı ile;

a)Dünya Şampiyonalarında;

1)Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/3?ünü geçmemek üzere,

2)Teknik direktör ve antrenörlere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında teknik direktör veya antrenöre verilen ödülün 1/3?ünü geçmemek üzere,

3)Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/3?ünü geçmemek üzere,

4)Gençler ve Ümitlere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/3?ünü geçmemek üzere,

5)Yıldızlara; olimpik spor dallarında Dünya Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/3 ?ünü geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

b) Avrupa Şampiyonalarında;

1) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/4?ünü geçmemek üzere,

2)Teknik direktör ve antrenörlere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında teknik direktör veya antrenöre verilen ödülün 1/4?ünü geçmemek üzere,

3)Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/3?ünü geçmemek üzere,

4)Gençler ve Ümitlere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/4?ünü geçmemek üzere,

5)Yıldızlara; olimpik spor dallarında Avrupa Şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/8?ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

 

Dünya veya Avrupa Kupalarında Derece Alan Sporcular

Madde 13-Dünya veya Avrupa Kupalarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

A) Dünya kupalarında ?olimpik olmayan? ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan ;

En az 20 ülke veya en az 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, stil veya sıklette katılması halinde,

Büyükler;

1)Birinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

B) Avrupa Kupalarında ?Olimpik Olmayan? Ferdi veya Takım Müsabakalarında Derece Alan Sporculardan;

Büyükler;

1)Birinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 20 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Satranç Olimpiyatlarında Derece Alan Sporcular

Madde 14 - Satranç Olimpiyatlarında ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporculardan;

Büyükler;

1)Birinci olanlara en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Teknik direktör veya başantrenöre 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlerine; 40 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası.

 

Özel Yaz Olimpiyatları (Special )Olimpik Oyunlarda Derece Alan Sporcular

Madde 15- Özel yaz olimpiyatları (Special) olimpik oyunlarda derece alan sporculardan;

1)Birinci olanlara en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)İkinci olanlara en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
3)Üçüncü olanlara en fazla 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Antrenörlere,

Sporcusu birinci olanlara 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu ikinci olanlara 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

Sporcusu üçüncü olanlara 25 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası, ödül verilebilir.

 

Ulusal Müsabakalar

Madde 16-Olimpik Spor dallarının Ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 300 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 150 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon teknik kurulunun teklifi, Federasyon yönetim kurulu kararı ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 48 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

Madde 17-Türkiye Futbol Federasyonunun uluslar arası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler, teknik direktör ve antrenörlerine aşağıdaki ödüller verilebilir.

A) Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonasında ve/veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1)Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı

Türk Lirası,

2)Takımın ikinci olması halinde en fazla 400 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı

Türk Lirası,

B) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;
1)Takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet Cumhuriyet Altını karşılığı

Türk Lirası,

2)Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı

Türk Lirası,

C) Avrupa süper kupa şampiyonasında birinci olan takıma en fazla 50.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

D) Şampiyonlar liginde derece yapan kulüplerden;
1)Birinci olan kulübe en fazla 37.500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 26.000 adet Cumhuriyet Altını

karşılığı Türk Lirası,

3)Yarı final oynayan kulübe en fazla 15.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

E) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

2)Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını

karşılığı Türk Lirası,

F) UEFA kupasında derece yapan kulüplerden;
1)Birinci olan kulübe en fazla 30.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,
2)Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 15.000 adet Cumhuriyet Altını

karşılığı Türk Lirası,

3)Yarı final oynayan kulübe en fazla 7.500 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk

Lirası,

 

 

G)UEFA kupasında oynayan takımların;

1)Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet Cumhuriyet Altını

karşılığı Türk Lirası,

2)Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası,

3)Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası, ödül verilebilir.

Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktörlere bir sporcunun aldığı ödülün iki katı, antrenörlerine ise (en fazla 3 antrenör) bir sporcuya ödenen ödülün yarısı verilir.

 

Rekor Kırılması

Madde 18-Uluslararası müsabakalarda Olimpiyat, Dünya ve/veya Avrupa rekoru kıran sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ilave ödül verilebilir. Aynı müsabakalarda birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

 

Ödüllerin Veriliş Şekli ve Mahsup

Madde 19-Ödüller federasyon yönetim kurulunun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile, futbol branşında ise Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile verilir. Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.

 

Aynı Müsabakada Ödül Alınması

Madde 20-Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada birden fazla başarı elde eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir. Aynı müsabakada, takım olarak ilk üç dereceye girilmesi halinde ise hak edilen ödül takımı oluşturan bütün sporculara eşit olarak paylaştırılır.

Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise, toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

Bilek güreşinde; sağ veya sol kolla elde edilen ödülün en iyi derecesi verilir.

 

Ceza

Madde 21-Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır.

?Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

 

Ödüllü Yarışmalar

Madde 22-Uluslararası federasyonların programlarında yer alan faaliyetler ile Genel Müdürlükçe yapılmasında yarar görülen ve ülkemizde düzenlenen ödüllü yarışmalarda başarılı olan yerli ve yabancı sporculara federasyon yönetim kurulu kararı ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenen ödül verilebilir. Uluslararası federasyonların faaliyet programında bulunan ve elektronik ortamda (İnternet vb) oynanan bu Yönetmelik kapsamındaki uluslararası yarışmalar için, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün Onayı ile katılmak şartıyla, yarışmanın türü ve kategorisine göre başarılı olan sporculara, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde öngörülen ödüllerin 1/10?u ödül olarak verilebilir.

 

Tescil Şartı

Madde 23- Bu Yönetmelikte yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24-Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve / veya Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere Genel Müdürün Onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül bu Yönetmeliğin 5 ini maddesinin (B) bendindeki miktarları geçemez.

Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile İlgili kurumlarca yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalarda ise Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Ödülün miktarı bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki ödülü geçemez.

 

Görevlendirilecek Antrenör Sayısı ve Ödüllerinin Dağılımı

Madde 25-Müsabakalarda birden fazla antrenör görevlendirildiği takdirde, sporculardan dolayı hak edilen ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 26-26.9.2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 27-Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 5inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları 01.01.2004 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 28-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak:Güreş federasyonu başkanlığı

www.tgf.gov.tr         (güncelleme 27-12-2008)