guresdosyasi.com

  

 

 

GÜREŞ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ          

İngilizce Türkçe
Agressive Wrestling Agresif Güreşçi
Passive Wrestling Pasif güreş
Sanding Wrestling Atakta güreş
Ground wrestling Parter güreşi
Freestyle competition Serbest müsabaka
Greco-romen competition Greko-romen Müsabaka
European championship Avrupa şampiyonası
World championship Dünya şampiyonası
OlympıcGames Olimpiyat oyunları
Tecnical-Tactical Complexes Teknik-Taktik Karışık
Risk Risk
Body Vücut
Strength Kuvvet
Speed;rapidity Hız
Endurance Dayanıklılık
Flexibility;suplenees EsnekliK
Skill;agility Yetenek
Balance Denge
Weight Tartı
Head Baş(Kafa)
Neck Boyun
Chest Göğüs
Shoulder;upper arm Omuz
Back Sırt
Arm Kol
Elbow Dirsek
Hand El
Leg Bacak
Wrestling hall Güreş salonu
Dressing Room Giyinme odası
Wrestling mat Minder
Weight scale sikletler
Gong Gong
Wrestling tighs or singlet Güreş mayosu
athletic supporter Bandaj
Handkerchief Mendil
Wrestling Shoes Güreş ayyakkabısı
Wrestling Rules Güreş Kuralları
Chief Of the officials Şef
Mat chairman Minder Amiri
Referee orta hakem
Judge Yan Hakem
Passivity Zone Zon bölgesi (Tehlikeli bölge)
Competition Weight -in Müsabaka tartısı
Center of the mat Merkezi güreş alanı
Weight category Siklet tartısı
Raund Devre
Judges Scoring sheet Skorbord
Start of the baot Müsabakanın başlaması
stop the bout Müsabakanın bitmesi
Warning İhtar
Point Puan
İllegal Hold Yasak tutuş
Win by fall Tuşla kazanmak
Win by points Puanla kazanmak
Disqualification Diskalifiye olmak
Quit Çıkmak
Disqualification from competition Yarışmadan diskalifiye olmak
Tactics Taktik
Counter -Hold Kontra tutuş
Arm drag Koldan çekmek
Defense Defans
Throw one's Atmak(Fırlatmak)
Threat Tehdit etmek
Combination of holds Kombine Tutuşlar
Escape Kaçmak
Danger Position Tehlikeli Pozisyon
Bridge Köprü
Maintaining a bridge position Köprü pozisyonunu hazırlamak
Break the bridge Köprüyü bozmak(Kırmak)
Bridging out Bridge escape Köprüden kaçmAK VEYA KURTULMAK kaçkam veya
Wrestling Stance Güreş duruşu
Low stance or bending position Alçak duruş pozisyonu
Hight stance Yüksek duruş
Close contact Kapalı temas(Yakın duruş)
Open distance Uzak duruş (Açık temas)
Refere's Position Nizami parter duruşu
Leg ride;Leg hold Bacak tutuşu
Head Kotrol Kafanın kontrol edilmesi
Body Lock Bele sarılmak
Thorrow (Fırlatma-atışlar salto'ya yönelik )
Takedawn by Bir puanlık oyun yapmak
Double Leg tackle Çift dalma
Fireman's carry Danabağı
Hip healdlock Throw Kafakol atmak
Sweep; back heeel Topuğa vurarark atma
Gut wrench or rolling Çırpma
Gut wrench and leg pik-up Ayak yardımı ile çırpma
Single leg tackle Tek dalma
Grapevine; cross body rids Sarma
Leg scissors Ayak Sarması
Half Nelson and leg scissors Çift sarma tek kle (Nelson klesi)
Full Nelson Çift Nelson klesi
Ankle lace Klit
Cradle Boğça
İnside thorrow or turk ride Ters sarma(Türk sarması )
Reverse waistlock Oturak kündesi
Crotch lift Ayak kündesi
Standing switch Kolbastı
Arm Spin Tek kol
Back Souple Salto
Front Head and arm Boyunduruk
Lift Ower Suplex
Clinch Bağlanma
Leg Sweep Tırpan
Switch Künde
LEG ATACK Dalmalar
TAKE DAVN Ani çarpmalı oyunlar
Duck Under Bele girme
İnside leg hook and thorrov tek dalıp bastırma
Counter a gut wrench Turn over Kontra atak (Oyun yaparken oyuna girmek