ŞAMPİYONA ANALİZLERİ

 

35. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI

21-25. ARALIK 2001-SOFYA

MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ

* ZİYAGİL, M. A., İMAMOĞLU, O., TÜRKMEN, M.,* KOLUKISA, Ş.

 

 Güreş Federasyonu Eğitim-Bilim ve Teknik Kurulu

 

ÖZET

            Bu çalışma amacı , 2001 yılında Sofya’da yapılan 35. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında kullanılan etkili tekniklerin belirlenmesi ve takımların başarı durumuna göre müsabaka bitiş süresi,teknik,puan ve pasivite sayısı gibi kriterlerin incelenmesi ve  Türk Serbest milli takımı ile karşılaştırılmasıdır.

            Bu çalışma için 35. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında toplam 311 güreş müsabakası kamera ile filme alınarak videoda analiz edildi.İstatistiksel olarak şampiyonada tüm müsabakalar (n-311) ve Türk Milli Takımının yaptığı(n-24 ) müsabakalarda uygulanan teknik sayısı,puan karşılığı,pasivite sayısı ve müsabaka bitiş süresi sayısal ,maç başına düşen oranlar şeklinde sunuldu.          

Bu çalışmanın sonucu olarak; tüm şampiyona ile Türk Milli Takımı arasında müsabaka bitiş süresi,teknik,puan ve pasivite kriterleri açısından farklılığın olmadığını göstermiştir.

Güreşte maç kazanmak için teknik uygulamak ve rakibine teknik uygulama fırsatı vermemek büyük önem kazanmıştır. Müsabakanın normal sürede veya hakem kararı beklemeden bitmesi için en az üç puana ihtiyaç vardır. İhtar ve pasivite durumlarında yerde partner pozisyonu alınması yer tekniklerinin önemini ve sayısını artırmıştır.

Anahtar Kelimeler : Güreş, Teknik, Puan, Pasivite

            GİRİŞ

             Spor ve güreşte artık başarılı olmak tesadüflerden çıkmış,yetenekli çocukları bulup sistemli,disiplinli,bilimsel,süreçli ve çok çalışmakla mümkün olmaktadır. Bu başarı ise fiziksel uygunluk ve fizyolojik güç,teknik beceri,zihinsel taktik,deneyim,motivasyon gibi temel kriterlerin yüksek performansa dönüşümü ile mümkündür.

            Güreş iki güreşçinin ya da insanın belirli boyutlardaki minder üzerinde araç kullanılmaksızın FILA kuralarına uygun biçimde teknik,beceri,kuvvet ve zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi olarak tanımlanır (4) .

Bu mücadele insanın fiziksel uygunluk ve fizyolojik gücünün yanında müsabaka süresi içinde teknik ve taktik oluşum sağlayarak galibiyete ulaşması için en az 3 puan alması gereklidir(2).

            Güreşçi için genel performans bir çok farklı kompenentin bir bileşimidir. Teknik.,taktik ve fizyolojik özellikler spor branşındaki önem derecelerine veya rollerine göre az veya çok oranda performansın tamamlayıcısıdır

            Güreş öncelikle bir yetenek işi olmakla beraber bu yeteneğin beceri,zeka ve kuvvetle birleştirilmesi,güreşteki başarının unsurlarıdır. Bunların yanı sıra kurallara uyma,yenme azmi ve motivasyonu,mücadele, dayanıklılık,kuvvette devamlılık,yaratıcılık,sürat ve çabukluk,anında kara verme, bilimsel çalışma,kendine güven,uygun beslenme,düzenli yaşam,kötü alışkanlıklardan uzak durma,antrenöre inanma,deneyim kazanma,ruhsal üstünlük,esneklik ,rakibe karşı savunma yapma ve üstün ve yeterli teknik uygulama becerisi güreşte başarıyı belirleyen önemli etkenlerdir (4).

            Güreşte  uluslar arası alanda başarılı olmak için 5 yıllık eğitim ve öğretim,çalışma ve ülke içi deneyim, 3 yıllık uluslar arası müsabaka ve deneyim birikimi gereklidir. Ayrıca yıllık çalışma süresi olarak 1200 saat antrenman ile 70-80 müsabaka gereklidir (3).

            Olimpiyat,Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı ülkelerin teknik ,taktik,pasivite sayısı ve müsabaka bitiş süresi açısından analizi ile en üst düzeydeki güreşin karakteristik özelliği ortaya çıkar.Ülkelere düşen görev ise bu özelliklere sahip güreşçiler yetiştirmek ve antrenman planları yapmak ve teknik hareket tercihinde bulunmak gerekir.Güreşte uygulanan teknik özelliği, müsabaka bitiş süresi ve kuralların değişimi bazı teknik,taktik uygulamaları ve çalışma sistemlerini elemine ederken bazılarını da ön plana çıkarmaktadır. Antrenörler güreşçilerini hazırlarken müsabakayı kazanmada etkin olan teknik ve sistemi bilmesi başarıda önemli rol üstlenecektir.

            Güreşte şimdiye kadar sporcuların fiziksel uygunlukları ve antropometrik yapıları inceleme konusu olmuştur. Müsabaka kazanmada bu özelliklerin etkinliği kadar maç içinde bir sporcunun uygulaması gereken tekniklerin ve hareketsel aksiyonların sayısı,oranı ve etkinliği de maç kazanmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuda yeterli çalışma ve araştırma yapılmamıştır.

            Tunnemann göre; 40. Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasındaki  müsabakaları teknik,puan ve süre kriterlerini analiz ederek, 253 müsabakada % 68 oranında yer teknikleri, %32 oranında ayak tekniklerinin uygulandığını tespit etmiştir. Halbuki  1992 Barselona Olimpiyatlarında yer teknikleri % 62, ayakta uygulanan teknikler ise % 38 olarak gözlenmiştir. 1990 Dünya şampiyonasında ise yer teknikleri % 43, ayakta uygulanan tekniklerin oranı ise % 57 şeklinde değer bulmuştur(9).

            1992 Barselona Olimpiyatlarında Greko-Romen stilde 347 müsabakada 1 puanlık 549 teknik ve maç başına 1.6 teknik, 2 puanlık 390 teknik ve maç başına 1.1 teknik, 3 puanlık 260 teknik ve maç başına 0.75 teknik, 5 puanlık 26 teknik ve maç başına 0.07 teknik değeri elde edilmiştir.(9).

            1992 Barselona Olimpiyatlarından sonra bir müsabakanın normal sürede neticelenebilmesi için en az 3 puan alınması gerekir değişikliği güreşçileri teknik uygulama ihtiyacına sevk etmiş ve böylece teknik uygulama değerleri artmıştır.

            Kolukısa (1994) 1993 yılında İstanbul’da yapılan 36. Avrupa Serbest Güreş şampiyonasında 26 ülkeden katılan 172 güreşçinin 10 siklette yapmış olduğu toplam 216 müsabaka ile Türk Serbest Güreş takımının yapmış olduğu 39 müsabakanın teknik hareket, değer bulduğu puan oranı,pasivite sayısı ve müsabaka bitiş süresi kriterlerinin analiz edildi.

            Buna göre ; 36.Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 10 siklette toplam216 maç yapılmış  1021 teknik uygulanarak 1501 puan ve 329 pasivite verilmiştir.Maç başına ise ; 4.72 teknik, 6.95 puan ve 1.52 pasivite düşmektedir. Türk Serbest Milli takımı ise aynı müsabakada ; 39 maç yapmış, 102 teknik uygulama becerisi göstermiş, 143 puan elde etmiş ve 36 pasivite almıştır. Türk Serbest Milli takımı için maç başına 2.60 teknik,3.66 puan ve 0.92 pasivite düşmektedir. Türk Serbest Milli takımı teknik uygulama,puan kazanma açısından düşük değer dezavantajına sahip olduğu halde pasivite açısından daha az pasivite alarak avantaj sağlamıştır (12) .

            Kolukısa, Türkmen,İmamoğlu ve Ziyagil (2001) tarafından )2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasında 33 ülkeden katılan 169 güreşçinin 8

siklette yapmış olduğu toplam 233 müsabaka ile Türk Greko-Romen Güreş takımının yapmış olduğu 32 müsabakanın teknik hareket, değer bulduğu puan oranı,pasivite sayısı ve müsabaka bitiş süresi kriterlerinin analiz edildi.

Elde edilen sonuçta; 48. Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasına 33 ülkeden 166 güreşçi 233 maç yaparak müsabaka sonunda Türkiye birinci,Rusya ikinci ve Gürcistan üçüncü olarak sonuçlanmıştır. Müsabaka bitiş süresi olarak ise 162 (% 69.52) maç normal sürede, normal süreden önce ise 52 (%22.33) maç ve uzatmada ise 19 (% 8.15) maçbitmiştir.

Müsabaka kazanma şeklinde ise ; 16 maç tuşla, 181 maç sayı ile ve 36 maç teknik üstünlük ile bitmiştir. Hükmen ve sakatlık nedeniyle hiç maç bitmemiştir.

Uygulanan tekniklerde ise; 1 puanlık 581 teknik uygulanarak 581 puan, 2 puanlık 284 teknik uygulanarak 568 puan, 3 puanlık 140 teknik uygulanarak 420 puan ve 5 puanlık 9 teknik uygulanarak 45 puan elde edilmiştir. Toplam 1014 teknik ve 1614 puan elde edilmiştir. Maç başına 4.35 teknik ve 6.92 puan düşmektedir. Pasivite değerlerinde ise; 452 pasivite verilmiş olup maç başına 1.93 oran düşmektedir. Tüm müsabaka boyunca 97 salto bağlama uygulaması yapılmıştır.

Uygulanan tekniklerin isimlendirilmesi yapıldığında en çok uygulanan teknik çırpma (334 adet) olup bunu supless (106 adet), bele girme (100 adet),salto ve ihtar puan (49 adet), künde ve salto bağlama uygulaması (41 adet),tekkol (39 adet) ve kontra olarak ta çırpma paratı (35 adet) uygulama fırsatı bulmuştur.

İlk üç sırayı alan ülkelerin teknik değerlendirilmesinde Türkiye 32 maçta 87 teknik ve maç başına düşen oran 2.71, Rusya ise 33 maçta 85 teknik ve maç başına düşen oran 2.57 ve Gürcistan ise ; 28 maçta 60 teknik ve maç başına düşen oran 2.14 olmuştur (13).

Kolukısa (2001) İzmir’de yapılan 2. Yıldızlar Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasının analizini yaparak şu teknik veriler elde etmiştir. Bu şampiyonaya ; 32 ülkeden 196 güreşçi 278 maç yaparak müsabaka sonunda Türkiye birinci, Gürcistan ikinci ve Rusya üçüncü olarak sonuçlanmıştır. Müsabaka bitiş süresi olarak ise 174 (% 62.58) maç normal sürede, normal süreden önce ise 74 (%27.62) maç , uzatmada ise 25maç  (% 9.00)ve hükmen ise 5 maç (% 1.80 ) bitmiştir.

Müsabaka kazanma şeklinde ise ; 23 maç (% 8.27 ) tuşla, 199 maç ( %71.58 ) sayı ile , 51 maç (% 18.35) teknik üstünlük ve 5 maç (% 1.80) hükmen bitmiştir.

Uygulanan tekniklerde ise; 1 puanlık 631 teknik uygulanarak 631 puan, 2 puanlık 430 teknik uygulanarak 830 puan, 3 puanlık 191 teknik uygulanarak 573 puan ve 5 puanlık 10 teknik uygulanarak 50 puan elde edilmiştir. Toplam 1262 teknik ve 2114 puan elde edilmiştir. Maç başına 4.53 teknik ve 7.60 puan düşmektedir. Pasivite değerlerinde ise; 335 pasivite verilmiş olup maç başına 1.20 oran düşmektedir. Tüm müsabaka boyunca 91 salto bağlama (maç başına düşen oran ise 0.32 ) uygulaması yapılmıştır.

Şampiyonada Greko-Romen Türk Yıldız Milli Takımı  toplam 70 maçtan 49(% 70) galibiyet,21 ( %30 ) mağlubiyet almıştır. Yıldız Türk Milli takımı toplam 70 maçta rakiplerine 179 teknik ((maç başına düşen oran 2.55 ) uygulamış, puan değeri olarak 329 puan (maç başına düşen oran 4.70 ), rakiplerine toplam 58 pasivite (maç başına düşen oran 0.83 ) ve  rakipleri ise Türk güreşçilerinden toplam 88 teknik (maç başına düşen oran 1.25 )uygulama şansı kazanırken 162 puan (maç başına düşen oran 2.31) ve toplam 38 pasivite (maç başına düşen oran 0.54 ) kazanmıştır.

Yıldız Türk Milli Takımı 70 müsabakada uygulama şansı kazandığı tekniklerin isimlerini verecek olursak ; Çırpma ( 65 adet, % 36.70),bele girme ( 18 adet, % 10.05 ), kol çekme ( 17 adet, % 9.50 ) ihtar+ puan ( 15 adet, % 8.37 ), supless ( 14 adet, %7.82 )  salto ve künde ( 13 adet % 7.26 ) olmuştur.

Klasman müsabakalarında ise 20 maçta 62 teknik, 103 puan ,40 pasivite ve 14 salto bağlama uygulanmıştır. Klasman maçları daha zorlu geçmiş olup maç başına düşen teknik

uygulama 3.10 , puan oranı ise 5.15 düşmüştür. Pasivite sayısı ve maç başına düşen oran 2.00 ve salto bağlama maç başına düşen oran 0.70 yükselmiştir (14).

             Kolukısa (2001) İzmir’de yapılan 2. Yıldızlar Avrupa Serbest Güreş şampiyonasının analizini yaparak şu teknik veriler elde etmiştir. Bu şampiyonaya ; 24 ülkeden 158 güreşçi 229 maç yaparak müsabaka sonunda Rusya birinci ( 85 puan ), Türkiye ikinci (78 puan) ve Gürcistan üçüncü (67 puan ) olarak sonuçlanmıştır. Müsabaka bitiş süresi olarak ise 142 (% 62.00) maç normal sürede, normal süreden önce ise 66 (%28.82) maç , uzatmada ise 18maç  (% 7.86)ve hükmen ise 3 maç (% 1.32 ) bitmiştir.

Müsabaka kazanma şeklinde ise ; 26 maç (% 11.35 ) tuşla, 160 maç ( %69.86 ) sayı ile , 40 maç (% 17.46) teknik üstünlük ve 3 maç (% 1.32) hükmen bitmiştir.

Müsabaka genelinde toplam 1951 puan elde edilmiş olup maç başına 8.51 oran düşmektedir. Pasivite sayısı ise  toplam 74 olup (maç başına düşen oran 0.32 ) ve salto bağlama ise toplam 40 adet ( maç başına düşen oran 0.17 ) olmuştur.

Şampiyonada  olan Türk Yıldız Milli Takımı  toplam 64 maç yapmış olup bunun 3 adeti kendi aralarında olup  61  maç yabancı güreşçiler ile yapılmıştır. Bu 61 maçın    40 (% 65.57) galibiyet,21 ( %34.43 ) mağlubiyetle sonuçlanmıştır. Yıldız Türk Milli takımı toplam 61 maçta rakiplerine 180 teknik ((maç başına düşen oran 2.95 ) uygulamış, puan değeri olarak 241 puan (maç başına düşen oran 3.95 ), rakiplerine toplam 17 pasivite (maç başına düşen oran 0.27 ) ve  rakipleri ise Türk güreşçilerinden toplam 107 teknik (maç başına düşen oran 1.75 )uygulama şansı kazanırken 144 puan (maç başına düşen oran 2.36) ve toplam 13 pasivite (maç başına düşen oran 0.21 ) kazanmıştır.

Türk Milli Takımı güreşçilerin tekniklerin isimleri verilmiştir. Buna göre ; toplam 180 teknikten yoğunluk olarak; tek dalma (52 adet, %28.90 ) Çırpma ( 39 adet, % 21.65), boyunduruk (25 adet %13.90 ), Çift dalma 14 adet %7.75 ), ihtar+ puan ( 12 adet, % 6.65 ),   künde ( 6 adet % 3.33 ) ve kol çekme ( 5 adet, % 2.77  olmuştur.

            Türk Milli Takımının rakipleri ise Türk güreşçilerine uygulama şansı bulduğu teknikler ise ; Tek dalma (36 adet % 33.64 ) Çırpma ( 16 adet, % 14.95 ), boyunduruk (12 adet %11.21 ) Çırpma paratı (11 adet % 10.28 ), ve ihtar + puan ( 7 adet, % 6.54 ) olmuştur.

            Klasman müsabakalarının müsabaka bitiş süresi, uygulanan teknik, alınan puan, pasivite sayısı, salto bağlama ve maç kazanma şekilleri sayı, maç başına düşen oran ve yüzde değerleri ile verilmiştir. Buna göre ;  Müsabaka bitiş süresi olarak 6 dakikadan önce biten maç sayısı 3 adet ( % 15 ), normal sürede 16 adet (% 80) ve  uzatmaya ise 1 maç (% 5 ) gitmiştir.  Müsabaka genelinde ise 6 dakikadan önce maç bitiş  sayısı 66 olup (% 28.82), normal sürede 142 maç (% 62.00), uzatmada 18 maç (% 7.86 ) ve hükmen ise 3 maç (%1.32) sayı ve oranları bulunmuştur. Klasman müsabakalarında uzatmaya giden maç sayısı ve oranı azalmıştır .

Toplam 20 klasman müsabakasında güreşçiler  toplam 103 teknik ( maç başına  düşen oran 5.15) alınan puan değeri olarak ta  153 puan (maç başına düşen oran 7.65 ) , pasivite sayısı 11 pasivite olup (maç başına düşen oran 0.55 ) ve salto bağlama ise toplam 1 adet (maç başına düşen oran 0.05 ) olmuştur. Müsabaka genelinde ise ;   , alınan puan 1951 (maç başına düşen oran 8.51 ), pasivite 74 (maç başına düşen oran 0.32 ) ve salto bağlama ise 40 adet (maç başına düşen oran 0.17 ) olmuştur.

Maç kazanma şekli olarak ta  1 maç tuşla ( % 5) , 2 maç teknik üstünlükle ( %10 )  ve 17 maç ise sayı ( % 85 ) ile sonuçlanmıştır. Hiçbir maç hükmen sonuçlanmamıştır. Müsabaka genelinde ise ; tuşla maç kazanma % 11.35 , sayı ile % 69.86 , teknik üstünlükle %17.46 ve hükmen kazanma ise  % 1.32 oranı yakalanmıştır. Buna göre ;  sayı ile kazanma sayısı ve oranı yükselmiştir.

Klasman müsabakalarında uygulanan tekniklerin isimleri,sayıları ve oranları ise; 20 klasman müsabakasında toplam 103 teknik uygulanarak ( maç başına düşen oran 5.15 )toplam 153 puan ( maç başına düşen oran 7.65 ) elde edilmiştir ( 14).

            Bu çalışmanın amacı ; Dünya Şampiyonası seviyesindeki güreşçilerin genellikle hangi teknikleri uyguladıkları,müsabaka puan değerleri, pasivite oranları ve müsabaka bitiş süresini araştırmak Türk Serbest Milli takımını kriterlerini karşılaştırılmasını yapmaktır.

 

BULGULAR

 TABLO-1:35.DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASININI MAÇ SAYISI,

            BİTİŞ SÜRESİ,MAÇ KAZANMA ŞEKLİ

PARAMETRE

SİKLETLER

TOPLAM

 

54kg

58kg

63kg

69kg

76kg

85kg

97kg

130kg

 

Güreşçi sayısı

26

33

31

32

32

24

23

28

222

Maç sayısı

38

44

43

46

46

32

34

28

311

Oranı

%

12.2

% 14.1

  %

13.8

  %

 14.8

  %

 14.8

  %

 10.3

 %

11.0

 %

 9.0

 

% 100

Sayı ile biten

24

34

23

30

33

25

23

12

204

 

3

1

1

Oranı

  %

63.1

   %

77.3

    %

53.5

   %

65.2

   %

71.8

   %

78.1

   %

67.6

   %

42.8

  %

65,8

Tuşla biten

2

2

5

3

4

2

3

6

27

Oranı

  %

5.26

   %

4.55

    %

11.6

   %

6.52

   %

8.7

   %

6.25

   %

8.8

   %

21.4

%

8.8

Teknik üstün

10

8

13

8

9

2

6

8

64

Oranı

  %

26.3

   %

18.2

    %

30.2

   %

17.4

   %

19.56

   %

6.25

   %

17.6

   %

28.6

%

20.7

Hükmen

2

0

2

5

0

3

2

2

16

Oranı

  %

5.26

   %

0.00

    %

4.65

   %

10.86

   %

0.00

   %

9.37

   %

5.88

   %

7.14

%

5.2

6 dak. Önce

12

10

18

11

13

4

9

14

91

 295

  + 

 16

  =

 311

Oranı

  %

31.6

   %

22.7

    %

41.8

   %

23.9

   %

28.3

   %

12.5

   %

26.5

   %

50.0

 %

29.2

Normal

24

30

21

27

27

22

20

9

180

Oranı

  %

63.1

   %

68.2

    %

48.8

   %

58.7

   %

58.7

   %

68.7

   %

58.8

   %

32.1

 %

58.9

Uzatma

0

4

2

3

6

3

3

3

24

Oranı

  %

0.00

   %

9.10

    %

4.46

   %

6.52

   %

13.0

   %

9.40

   %

8.80

   %

10.7

 %

7.7

 

Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi ; 35. Dünya Serbest güreş şampiyonasına 47 ülkeden toplam 222 güreşçi katılmış olup toplam maç sayısı 311 olmuştur. Bu maçların 204 tanesi ( % 65.8) sayı ile, 27 tanesi ( % 8.8 ) tuşla, 64 tanesi ( % 20.7 ) teknik üstünlükle ve 16 tanesi ( % 5.2 ) ise hükmen sonuçlanmıştır.

Bitiş sürelerine göre ise ; 91 tanesi ( % 29.2) 6 dakikadan önce, 180 tanesi ( % 58.9), 24 tanesi ( % 7.7 ) uzatma devresinde ve 16 tanesi ( % 5.2 ) ise hükmen bitmiştir.

 

Sikletlere göre en fazla güreşçi 58 kg ( 33 adet ) en az ise 97 kg (23 adet ) katılım olmuştur. En fazla maç 46 maç ile ( 69 kg-76 kg) , en az maç ise 28 maç ile ( 130 kg ) yapılmıştır.

 

TABLO-2 : 35.DÜNYASERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASININ TEKNİK,ALINAN

                    PUAN ,PASİVİTE ve  SALTO BAĞLAMA SAYI ve ORANLARI

  

PARAMETRE

SİKLETLER

TOPLAM

 

54kg

58kg

63kg

69kg

76kg

85kg

97kg

130kg

 

Güreşçi sayısı

26

33

31

32

32

24

23

28

 

222

Maç sayısı

38

44

43

46

46

32

34

28

 

311

Uygulanan teknik sayısı

214

244

232

228

249

149

158

116

1590

Maç başına düşen oranı

5.63

 

5.54

5.39

4.95

5.41

4.65

4.64

4.14

5.11

 

Alınan puan sayısı

340

346

348

331

379

221

221

190

2177

 

Maç başına düşen oranı

8.94

 

7.86

8.10

7.20

8.23

6.90

6.50

6.80

7.00

 

 

Pasivite sayısı

36

 

48

35

36

41

25

46

29

296

 

Maç başına düşen oranı

0.95

 

1.09

0.81

0.78

0.89

0.78

1.35

1.03

0.95

 

Salto bağlama

5

 

3

4

1

6

3

6

4

32

Maç başına düşen oranı

0.13

 

0.06

0.09

0.02

0.13

0.09

0.17

0.14

0.10

 

 

Tablo-2’ de ise ; uygulanan teknik,alınan puan, pasivite ve salto bağlama sayı ve maç başına düşen oranları verilmiştir. Buna göre ;  toplam 311 maçta toplam 1590 teknik (maç başına düşen oran 5.11 teknik )  uygulama imkanı bularak toplam puan değeri ise 2177 puan ((maç başına düşen oran 7.00 puan ) olmuştur.

Pasivite sayısı ise ;  toplam 296 adet ((maç başına düşen oran 0.95 pasivite ) ve 32 salto bağlama ((maç başına düşen oran 0.10 ) gerçekleşmiştir.

Sikletlere göre en çok teknik uygulama oranı 58 kg ((maç başına düşen oran 5.54 teknik ) en fazla puan kazanma oranı ise 54 kg  ((maç başına düşen oran 8.94 puan ) olmuştur.

En az teknik uygulama 130 kg ((maç başına düşen oran 4.14 teknik ), en az puan alma ise 97 kg ((maç başına düşen oran 6.50 puan ) olmuştur.

            Pasivite sayısı ise en fazla 97 kg ((maç başına düşen oran 1.35 pasivite ) en az ise 69 kg ile 85 kg ((maç başına düşen oran 0.78 pasivite ) ile olmuştur. Yine  salto bağlama en fazla 97 kg ((maç başına düşen oran 0.17 ) ile olmuştur.

 

TABLO-3:35. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA YAPILAN

                  TEKNİKLERİN İSİMLERİ ,SAYI ve ORANLARI

 

 

Sikletlet

TOP

LAM

Oran

Sır

TEKNİKLER

54kg

58kg

63kg

69kg

76kg

85kg

97kg

130kg

1

Tek dalma

66

75

87

83

80

56

61

35

543

% 34.14

2

Çırpma

47

50

50

42

58

22

37

22

328

% 20.62

3

Boyunduruk-elense

9

28

16

15

20

23

13

11

135

% 8.49

4

Çift dalma

9

16

6

17

15

14

7

10

94

% 5.91

5

Kilit

16

5

14

11

4

1

9

5

65

% 4.08

6

Bele girme Koltukaltı

12

7

6

6

7

3

5

5

51

% 3.20

7

Salto-cipe

9

9

10

3

3

2

2

6

44

% 2.76

8

Tekkol

9

16

2

6

3

1

0

1

38

% 2.38

9

İhtar-puan

6

4

5

6

5

5

4

3

38

% 2.38

10

Salto bağlama

5

 

3

4

2

6

3

6

4

33

% 2.07

11

Künde

3

4

7

1

6

3

3

4

31

% 1.94

12

Çırpma paratı

1

4

3

5

8

2

3

1

27

% 1.69

13

Kravat

7

2

2

4

9

2

0

0

26

% 1.63

14

Partnerden kalkma

3

3

0

9

4

3

1

2

25

% 1.57

15

Paça-sarma

0

4

6

3

5

4

1

1

24

% 1.50

16

Danabağı

0

5

1

8

2

3

2

0

21

% 1.32

17

Kol çekme

1

0

5

2

5

0

2

5

20

% 1.25

18

Burgu-kle

3

3

4

1

5

1

1

1

19

% 1.19

19

Bravle-ohça-kafakol

5

6

2

2

2

1

1

0

19

% 1.19

20

* Diğerleri

3

0

2

1

2

0

1

0

9

% 0.56

 

Toplam

214

244

232

228

249

149

158

116

1590

% 100.0

 *Salto-Kravat-Tekkol ve Künde paratı

 

 

Tablo –3’ de 35. Dünya Serbest Güreş şampiyonasında  toplam 311 maçta uygulanan farklı tekniklerin isimleri,sayı ve oranları verilmiştir.  Buna göre ; 311 maçta 543 adet tek dalma tekniği ( %34.15 ), 328 adet çırpma tekniği ( % 20.62 ) , 135 adet boyunduruk-elense tekniği ( % 8.49 ), 95 adet  çift dalma tekniği ( %5.91 ), 65 adet kilit tekniği ( % 4.08 ) ve 44 adet bele girme-koltukaltı geçme tekniği ile puana alınmıştır.

 

 

TABLO- 4 : TÜRK SERBEST MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

24

% 7.7***

2

Alınan Galibiyet

13

% 54 16

3

Alınan Mağlubiyet

11

% 45.84

4

Sayı İle Biten

*7+**11=18

% 75

5

Tuşla

*2

% 8.33

6

Teknik Üstünlük

*4

% 16.66

7

6 dak önce

*6

% 25

8

Normal süre

*5+**11=16

% 66.6

9

Uzatma

*1

% 4.16

10

Uyguladığı teknik

70

Maç başına düşen oran

2.91

11

Maruz kaldığı teknik

53

2.20

12

Alınan puan

114

4.75

13

Kaybedilen Puan

73

3.04

14

Alınan Pasivite

11

0.45

15

Verdirilen Pasivite

20

0.83

16

Salto Bağlama

2

 

           

            * Galibiyet

            ** Mağlubiyet

            *** Toplam 311 maç

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 35. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Türk Serbest Milli Takımı sekiz siklette toplam 24 maç yapmıştır. Bu maçların 13 tanesini galibiyetle,11 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı 2 maçı tuşla,4 maçı teknik üstünlükle ve 7 maçı ise sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 11 maçın tamamını sayı ile kaybetmiştir.

 Türk Serbest Milli Takımı maçlarının 6 tanesini 6 dakikadan önce,16 tanesini normal sürede ve 1 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 70 adet teknik ((maç başına düşen oran 2.91teknik) uygulama fırsatı elde ederek toplam 114 teknik puan ((maç başına düşen oran 4.75 puan) elde etmiştir. Buna rağmen Türk Serbest Milli Takımı rakiplerinin 53 teknik ((maç başına düşen oran 2.20 teknik) uygulamasını engelleyememiş ve toplam 73 teknik puan ((maç başına düşen oran 3.04 puan ) kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 24 maçta 20 pasivite ((maç başına düşen oran  0.83 pasivite ) verdirmiş ve rakiplerinden 11 pasivite ((maç başına düşen oran  0.45 pasivite) almıştır. Türk Serbest Milli Takımı 2 kez Salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve ikisinde de puan kaybetmiştir.

TABLO-5 : TÜRK SERBEST  MİLLİ TAKIMININ RAKİPLERİNE UYGULADIĞI          TEKNİKLERİN İSİMLERİ VE SAYILARI

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Uyguladığı teknik

 

Sayısı

oranı

1

Tek dalma

17

 

2

Çırpma

14

 

3

Boyunduruk

  9

 

4

Çift dalma

  7

 

5

Kravat

  6

 

6

Salto-Çangal

  4

 

7

Kilit

  4

 

8

Tekkol

  2

 

9

Künde

  2

 

10

Partnerden kalkma

  2

 

11

Burgu-Kle

  1

 

12

Bele girme

  1

 

13

Bravle

  1

 

 

TOPLAM

 70

 

       

           

Tablo-5 ‘de Türk Serbest Milli takımı yaptığı 24 maçta 70 teknik uygulama fırsatı elde etmiştir. Bu tekniklerin isimleri ,sayı ve oranları şu şekilde değer bulmuştur ;  En fazla17 adet tek dalma tekniği ( % 24.3 ), 14 adet çırpma tekniği ( % 20 ), 9 adet boyunduruk- elense tekniği ( % 12.85 ), 7 adet çift dalma tekniği ( % 10 ) ve 6 adet kravat tekniği ( 8.57 ) olmuştur.

 

TABLO-6:RAKİPLERİN  TÜRK MİLLİ TAKIMINA UYGULADIĞI TEKNİKLERİN İSİMLERİ VE ORANLARI

                 

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Uyguladığı teknik

 

Sayısı

oranı

1

Tek dalma

17

% 24.3

2

Çırpma

14

% 20

3

Boyunduruk

  9

% 12.85

4

Çift dalma

  7

% 10

5

Kravat

  6

% 8.57

6

Salto-Çangal

  4

% 5.71

7

Kilit

  4

% 5.71

8

Tekkol

  2

% 2.85

9

Künde

  2

% 2.85

10

Partnerden kalkma

  2

% 2.85

11

Burgu-Kle

  1

% 1.42

12

Bele girme

  1

% 1.42

13

Bravle

  1

% 1.42

 

TOPLAM

 70

% 100

       

 

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Maruz kalınan tekniklerin

 

sayısı

oranı

1

Tek dalma

15

% 28.30

2

Çırpma

7

% 13.20

3

Çift dalma

7

% 13.20

4

Salto

3

% 5.66

5

Boyunduruk

3

% 5.66

6

İhtar+ puan

3

% 5.66

7

Tekkol

2

% 3.77

8

Bele girme

1

% 1.88

9

Kilit

1

% 1.88

10

Künde

1

% 1.88

11

Kravat paratı

3

% 5.66

12

Çırpma paratı

1

% 1.88

13

Partnerden kalkma

1

% 1.88

14

Salto bağlama

2

% 3.77

                 

TOPLAM

53

% 100.0

 

 

Tablo-6’da Türk Serbest Güreş Milli takımının yaptığı 24 maçta rakiplerinin uyguladığı tekniklerin isimleri, sayı ve oranları verilmiştir . Buna göre ;  rakipler  Türk Serbest Güreş Milli takımına toplam 53 teknik uygulamış ve 70 puan almıştır. Bu teknikler 15 adet ( % 28.80 ) tek dalma, 7 adet (% 13.20 ) çırpma, 7 adet (% 13.20 ) ve  3 er adet (% 5.66) ile salto, boyunduruk, ihtar + puan ve kravat paratı tekniği ile elde etmiştir.

 

 

TABLO-7: KLASMAN MÜSABAKALARININ MAÇ SAYISI,BİTİŞ SÜRESLERİ VE TEKNİK-PUAN PASİVİTE-SALTO BAĞLAMA SAYI ve ORANLARI

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

16

% 5.14*

2

Sayı İle Biten

14

% 87.5

3

Tuşla

0

% 0.00

4

Teknik Üstünlük

2

% 12.5

5

Hükmen

0

% 0.00

7

6 dak önce

2

% 12.5

8

Normal süre

10

% 62.5

9

Uzatma

4

% 25.0

10

Uyguladığı teknik

sayısı

66

Maç başına düşen oran

4.12

12

Alınan puan sayısı

88

5.50

15

Pasivite sayısı

22

1.37

16

Salto Bağlama

5

0.31

           

            Tablo- 7’de klasmanı belirleyen 3-4 maçı ile 1-2 maçlarının maç sayısı,maç kazanma şekli,bitiş süresi ve uygulanan teknik ve alınan puan sayı ve oranları verilmiştir.  Buna göre ; toplam 16 klasman maçının 14 tanesi sayı ( % 87.5 )ile, 2 tanesi ise teknik üstünlük ( % 12.5 ) ile sonuçlanmıştır. Tuşla ve hükmen hiçbir maç sonuçlanmamıştır.

            Bitiş sürelerine göre; 2 maç (% 12.5 )  6 dakikadan önce,  10 maç ( % 62.5 ) normal sürede ve 4 maç ( %25 ) uzatma  devresinde bitmiştir.

            Klasman müsabakalarında toplam 66 teknik (Maç başına düşen oran 4.12 teknik )uygulanarak 88 puan (Maç başına düşen oran 5.50 puan ) elde edilmiştir. Klasman müsabakalarında toplam 22 adet pasivite (Maç başına düşen oran 1.37 pasivite ) ve 5 adet salto bağlama (Maç başına düşen oran 0.31 salto ) hareketi uygulanmıştır.

            Genel  göre klasman maçlarında teknik uygulama ve puan elde oranları azalırken pasivite ve salto bağlama hareketi oranı ise artmıştır

 

TABLO-8: KLASMAN MÜSABAKALARINDA UYGULANAN TEKNİKLERİN İSİMLERİ,SAYI ve ORANLARI

 

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Teknik

Puan

sayısı

oranı

sayısı

oranı

1

Tek dalma

22

% 36.36

25

% 28.40

2

Çırpma

15

% 16.66

25

% 28.40

3

Çift dalma

4

% 6.06

7

% 7.95

4

Salto

1

% 1.51

2

% 2.27

5

Boyunduruk

8

% 12.12

8

% 9.09

6

İhtar+ puan

2

% 1.51

2

% 2.27

7

Kol çekme

1

% 1.51

1

% 1.13

9

Kilit

2

% 3.03

3

% 3.40

10

Künde

2

% 3.03

4

% 4.54

13

Partnerden kalkma

4

% 6.06

4

% 4.54

14

Salto bağlama

5

% 7.57

7

% 7.95

                 

TOPLAM

66

%100

88

%100

 

             Tablo-8’de  klasman müsabakalarında uygulanan tekniklerin isimleri ,sayı ve oranları ile puan değerleri verilmiştir. Buna göre ; en fazla teknik olarak 22 adet ( % 36.36)tek dalma tekniği ile toplam 25 puan  (% 28.40 ) alınmıştır. Daha sonra ise 15 adet ( %16.66 ) çırpma tekniği ile 25 puan (% 28.40 ) ,  8 adet ( % 12.12 ) boyundurul-elense tekniği ile 8 puan ( % 9.09 ) ve 5 adet ( % 7.57 ) salto bağlama tekniği ile 7 puan alınmıştır.

SONUÇLAR :

Bu çalışmanın sonuçları olarak ; 35. Dünya Serbest güreş şampiyonasına 47 ülkeden toplam 222 güreşçi katılmış olup toplam maç sayısı 311 olmuştur. Bu maçların 204 tanesi ( % 65.8) sayı ile, 27 tanesi ( % 8.8 ) tuşla, 64 tanesi ( % 20.7 ) teknik üstünlükle ve 16 tanesi ( % 5.2 ) ise hükmen sonuçlanmıştır.

Bitiş sürelerine göre ise ; 91 tanesi ( % 29.2) 6 dakikadan önce, 180 tanesi ( % 58.9), 24 tanesi ( % 7.7 ) uzatma devresinde ve 16 tanesi ( % 5.2 ) ise hükmen bitmiştir.

Bu şampiyonada uygulanan teknik,alınan puan, pasivite ve salto bağlama sayı ve maç başına düşen oranları ise toplam 311 maçta toplam 1590 teknik (maç başına düşen oran 5.11 teknik )  uygulama imkanı bularak toplam puan değeri ise 2177 puan ((maç başına düşen oran 7.00 puan ) olmuştur.

Pasivite sayısı ise ;  toplam 296 adet ((maç başına düşen oran 0.95 pasivite ) ve 32 salto bağlama ((maç başına düşen oran 0.10 ) gerçekleşmiştir.

35. Dünya Serbest Güreş şampiyonasında  toplam 311 maçta uygulanan farklı tekniklerin isimleri,sayı ve oranları ise ; 311 maçta 543 adet tek dalma tekniği ( %34.15 ), 328 adet çırpma tekniği ( % 20.62 ) , 135 adet boyunduruk-elense tekniği ( % 8.49 ), 95 adet  çift dalma tekniği ( %5.91 ), 65 adet kilit tekniği ( % 4.08 ) ve 44 adet bele girme-koltukaltı geçme tekniği ile puana alınmıştır.

 35. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Türk Serbest Milli Takımı sekiz siklette toplam 24 maç yapmıştır. Bu maçların 13 tanesini galibiyetle,11 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı 2 maçı tuşla,4 maçı teknik üstünlükle ve 7 maçı ise sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 11 maçın tamamını sayı ile kaybetmiştir.

 Türk Serbest Milli Takımı maçlarının 6 tanesini 6 dakikadan önce,16 tanesini normal sürede ve 1 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 70 adet teknik ((maç başına düşen oran 2.91teknik) uygulama fırsatı elde ederek toplam 114 teknik puan ((maç başına düşen oran 4.75 puan) elde etmiştir. Buna rağmen Türk Serbest Milli Takımı rakiplerinin 53 teknik ((maç başına düşen oran 2.20 teknik) uygulamasını engelleyememiş ve toplam 73 teknik puan ((maç başına düşen oran 3.04 puan ) kaybetmiştir.

 Türk Serbest Milli takımı yaptığı 24 maçta 70 teknik uygulama fırsatı elde etmiştir. Bu tekniklerin isimleri ,sayı ve oranları şu şekilde değer bulmuştur ;  En fazla17 adet tek dalma tekniği ( % 24.3 ), 14 adet çırpma tekniği ( % 20 ), 9 adet boyunduruk- elense tekniği ( % 12.85 ), 7 adet çift dalma tekniği ( % 10 ) ve 6 adet kravat tekniği ( 8.57 ) olmuştur.

            Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 24 maçta 20 pasivite ((maç başına düşen oran  0.83 pasivite ) verdirmiş ve rakiplerinden 11 pasivite ((maç başına düşen oran  0.45 pasivite) almıştır. Türk Serbest Milli Takımı 2 kez Salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve ikisinde de puan kaybetmiştir.

Türk Serbest Güreş Milli takımının yaptığı 24 maçta rakiplerinin uyguladığı tekniklerin isimleri, sayı ve oranları ise;  rakipleri  Türk Serbest Güreş Milli takımına toplam 53 teknik uygulamış ve 70 puan almıştır. Bu teknikler 15 adet ( % 28.80 ) tek dalma, 7 adet (% 13.20 ) çırpma, 7 adet (% 13.20 ) ve  3 er adet (% 5.66) ile salto, boyunduruk, ihtar + puan ve kravat paratı tekniği ile elde etmiştir.

Klasmanı belirleyen 3-4 maçı ile 1-2 maçlarının maç sayısı,maç kazanma şekli,bitiş süresi ve uygulanan teknik ve alınan puan sayı ve oranları ise; toplam 16 klasman maçının 14 tanesi sayı ( % 87.5 )ile, 2 tanesi ise teknik üstünlük ( % 12.5 ) ile sonuçlanmıştır. Tuşla ve hükmen hiçbir maç sonuçlanmamıştır.

            Bitiş sürelerine göre; 2 maç (% 12.5 )  6 dakikadan önce,  10 maç ( % 62.5 ) normal sürede ve 4 maç ( %25 ) uzatma  devresinde bitmiştir.

            Klasman müsabakalarında toplam 66 teknik (Maç başına düşen oran 4.12 teknik )uygulanarak 88 puan (Maç başına düşen oran 5.50 puan ) elde edilmiştir. Klasman müsabakalarında toplam 22 adet pasivite (Maç başına düşen oran 1.37 pasivite ) ve 5 adet salto bağlama (Maç başına düşen oran 0.31 salto ) hareketi uygulanmıştır.

            Klasman müsabakalarında uygulanan tekniklerin isimleri ,sayı ve oranları ile puan değerleri ise; en fazla teknik olarak 22 adet ( % 36.36)tek dalma tekniği ile toplam 25 puan  (% 28.40 ) alınmıştır. Daha sonra ise 15 adet ( %16.66 ) çırpma tekniği ile 25 puan (% 28.40 ) ,  8 adet ( % 12.12 ) boyundurul-elense tekniği ile 8 puan ( % 9.09 ) ve 5 adet ( % 7.57 ) salto bağlama tekniği ile 7 puan alınmıştır.

KAYNAKLAR :

 

1.Bompa,F.O., (1986) Theory and Methodology Traning, Dubuge, LOWO-W.A.

2.F.I.L.A. (1993), Uluslar arası Güreş Kuralları, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Yayınları,İstanbul.

3.Makaveev,O.,Milanov., Petrov,R.,( 1978) Children On the Mat, FILA Yayınları,Belgrat.

4.Pehlivan, D.A. (1984) Serbest Güreş Teknikleri,Nurol Matbaacılık ,Ankara.

5.Petrov, R., (1976) Çocukların ve Gelişmişlerin Güreş Eğitimi, FILA Eğitim Semineri.

6.Sasahara,S., (1960) Scientifie Approach to Wrestling Japan.

7.Sharrat,M.T., (1984) Wrestling Profile, Clinies in Sport Medicine-3, 273-289

8.Şahmuradov,Y., (1990) Serbest Güreş, Uzman Matbaacılık, Ankara.

9.Tunnemann,H.,(1993) Statistics Of The Competition Technical Analyses,FILA Video-Team,Leipzig.

10.Uçkan, G., (1978 ) FILA-1978 Güreş antrenör Semineri, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yayını,İzmir.

11.Ziyagil,M.A. (1991) Güreşçilerin Antropometrik Özellikleri,Biyomotor Yetenekleri ve Başarıları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Marmara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Doktora Tezi. İstanbul.

12. Kolukısa,Ş.,(1994 ) 36. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasının Teknik Analizi, KTÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ( Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi ) Trabzon.

13. Kolukısa,Ş.,Türkmen,M. İmamoğlu,O., Ve Ziyagil, M.A., (2001 ) 48. Avrupa Greko-Romen Şampiyonasının Teknik analizi , İstanbul

14. Kolukısa, Ş., (2001 ) 2. Avrupa Yldızlar Greko-Romen ve Serbest Güreş Şampiyonasını Teknik Analizi. İzmir

 

 

49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI

11-14 NİSAN  2002-FİNLANDİYA

MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ

·        Dr. Şevki KOLUKISA/ Eğitim-Bilim ve Teknik Kurul Üyesi

           ÖZET

            Bu çalışma amacı , 2002 yılında Finlandiya’da yapılan 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında  müsabaka bitiş süresi,teknik,puan ve pasivite sayısı gibi kriterlerin incelenmesi ve  Türk Greko-Romen milli takımın yaptığı maçların değerlendirilmesi.

            Bu çalışma için 49. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında toplam 219 güreş müsabakasının sonuçları genel olarak ve 14 klasman müsabakası ise video ile izlenerek değerlendirildi. .İstatistiksel olarak şampiyonada tüm müsabakalar (n-219) ile Türk Milli Takımının yaptığı(n-21 )ve şampiyon olan Rusya Milli takımının yaptığı ( n-32) müsabakalarda  alınan puan ,pasivite sayısı maç kazanma şekli ve müsabaka bitiş süresi sayısal ,maç başına düşen oranlar şeklinde sunuldu.       

Anahtar Kelimeler : Güreş, Teknik, Puan, Pasivite

           

BULGULAR ve TARTIŞMA

Tablo-1:49.Avrupa Greko-romen  Güreş Şampiyonasının Maç Sayısı, Bitiş Süresi,

              Maç Kazanma Şekli

PARAMETRE

SİKLETLER

 

 

55kg

60kg

66kg

74 kg

84 kg

96kg

120kg

TOPLAM

Güreşçi sayısı

21

27

25

22

24

20

19

158

Maç sayısı

28

36

35

31

32

30

27

219

Oranı

%

12.78

%

16.43

  %

15.98

  %

 14.15

  %

 14.6

  %

 13.7

 %

12.32

 

% 100

Sayı ile biten

26

28

23

24

23

19

20

163

 

2

1

9

 

 

M

A

Ç

Oranı

  %

92.85

   %

77.7

    %

65.7

   %

77.4

   %

71.87

   %

63.3

   %

74.0

  %

74.4

Tuşla biten

0

0

2

2

2

5

2

13

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

5.95

Teknik üstün

2

7

8

5

5

3

4

34

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

15.5

Hükmen

0

1

2

0

2

3

1

9

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

%

4.15

6 dak. Önce

2

8

12

7

9

11

7

56

 

2

1

9

Oranı

 

 

 

 

 

 

 

 %

25.55

Normal

26

27

23

22

22

17

20

157

Oranı

  %

92.85

   %

% 75

    %

65.7

   %

70.96

   %

68.75

   %

56.66

   %

74.0

 %

71.7

Uzatma

0

1

0

2

1

2

0

6

Oranı

  %

0.00

   %

2.77

    %

0

   %

6.45

   %

3.12

   %

6.66

   %

0

 %

2.75

 

Tablo 1 ‘de görüldüğü gibi ; 49. Avrupa Greko-Romen güreş şampiyonasına 33 ülkeden toplam 158 güreşçi katılmış olup toplam maç sayısı 219 olmuştur. Bu maçların 163 tanesi ( % 74.40 ) sayı ile, 13 tanesi ( % 5.95 ) tuşla, 34 tanesi ( % 15.52 ) teknik üstünlükle ve 9 tanesi ( % 4.13 ) ise hükmen ve sakatlık nedeniyle sonuçlanmıştır.

Bitiş sürelerine göre ise ; 56 tanesi ( %25.55 ) 6 dakikadan önce, 157 tanesi ( % 71.7 ), 6 tanesi ( % 2.75 ) uzatma devresinde ve 9 tanesi ( % 4.13 ) ise hükmen bitmiştir.

 

Sikletlere göre en fazla güreşçi 60 kg ( 27 adet ) en az ise 120 kg (19 adet ) katılım olmuştur. En fazla maç 36 maç ile ( 60 kg ) , en az maç ise 27 maç ile ( 120 kg ) yapılmıştır.

 

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise; toplam 33 ülkeden 166 güreşçi 233 maç yapmıştır. En fazla güreşçi  63 kg ( n-24 ) ve en fazla maç 58 kg ( 34 maç ) yapılmıştır. 

Bu şampiyonada  müsabaka bitiş süreleri ise ; normal süreden önce 52 maç (%22.33 ), normal sürede; 162 maç ( %69.52 ) , uzatma devresinde ise; 19 maç ( % 8.15 ) ve hiçbir maç hükmen bitmemiştir.  Sikletlere göre en çok maç uzatmaya 130 kg ‘da ( 6 maç ) 85 kg ise hiçbir maç uzatmaya gitmemiştir. Normal süreden önce ise 54 ve 58 kg ( 10 maç ) bitmiştir.   

Sporcuların maç kazanma şekilleri ise şu şekilde olmuştur ;16 maç (% 6.85) tuşla, 36 maç (% 15.45)teknik üstünlükle ve 181 maç ise ( % 77.70 ) sayı ile bitmiştir. Hükmen hiçbir maç bitmemiştir.

 

        TABLO-II: 49. AVRUPA GREKO- ROMEN  GÜREŞ  ŞAMPİYONASININ                    ALINAN  PUAN , SAYI ve ORANLARI

 

 

SİKLETLER

 

PARAMETRE

55kg

60kg

66kg

74kg

84kg

96kg

120kg

 

TOP

LAM

Güreşçi sayısı

21

27

25

22

24

20

19

158

Maç sayısı

28

36

35

31

32

30

27

219

Alınan puan sayısı

194

293

293

210

217

185

193

1585

 

Maç başına düşen oranı

6.92

8.13

8.37

6.77

6.78

6.16

7.14

7.23

 

                   

 

         Tablo- 2’ de görüldüğü gibi ;  49 . Avrupa Greko-Romen Güreş şampiyonasında toplam 219 maçta toplam 1585 puan alınmış olup maç başına düşen oran ise 7.23 puan olmuştur. Sikletlere göre ise en yüksek oran  8.37 puan ile 66 kg olup en az puan ise 6.16 puan ile  97 kg olmuştur.

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise uygulanan teknik, alınan puan değerleri sikletlere ve toplam olarak sayı ve oranları şu şekilde olmustur ;  1 puanlık 581 teknik, 2 puanlık 284 teknik , 3 puanlık 140 teknik ve 5 puanlık 9 teknik uygulanmış ve toplam 1014 teknik uygulama imkanı olmuş ve 1614 puan alınmıştır. En fazla teknik ve puan 58 kg ve en az teknik ve puan ise 130 kg değer bulmuştur.

Maç başına düşen oran ise teknikte ; maç başına düşen oran 4.35 teknik, puanda ise maç başına düşen oran 6.92 puan olarak belirlenmiştir.

   

Tablo- III : Klasman Müsabakalarının Teknik analizi ( maç sayısı : 14 )  

 

Sıra

 Tekniğin adı

Teknik

 Sayısı

Oranı

  %

Puan

Sayısı

Oranı

%

1

Çırpma

14

% 35.95

21

% 30.43

2

Salto

7

% 17.95

16

% 23.18

3

Künde

4

  % 10.25

10

  % 14.50

4

İhtar + puan

4

% 10.25

4

% 5.80

5

Kol çekme

3

% 7.70

3

% 4.35

6

Salto paratı

3

% 7.70

3

% 4.35

7

Supless

2

% 5.15

5

% 7.25

8

Tekkol

1

% 2.55

4

% 5.80

9

Bele girme

1

% 2.55

1

% 1.45

10

Çırpma paratı

1

% 2.55

2

% 2.90

 

Toplam

39

 % 100

69

% 100

 

Maç sayısı

14

 

14

 

 

Maç başına düşen

2.78

 

4.92

 

 

Tablo- 3 ‘de ilk üç dereceyi belirleyen klasman maçlarında uygulanan tekniklerin isimleri, sayı ve oranları verilmiş olup toplam 14 maçta 10 değişik 39 adet teknik uygulanmış ( maç başına düşen oran 2.78 teknik ) ve bu tekniklerden alınan toplam 69 puan ( maç başına düşen oran 4.92 teknik )  olmuştur.

Teknik uygulama olarak en çok Çırpma ve sırası le salto, künde, ihtar+ puan kol çekme salto paratı ve supless yapılmıştır.

Bunun yanında 14 maçta 31 pasivite (( maç başına düşen oran 2.21 pasivite ) uygulanmıştır. Final maçlarında ise 3 defa salto bağlama uygulaması yapılmıştır.

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında  klasman müsabakalarında uygulanan tekniklerin isimleri,sayıları ve oranları ile toplam kazanılan puan değerleri ve pasivite sayısı ise ; klasman maçlarında uygulanan teknik maç başına oran 3.37 teknik olmuş ve elde edilen puan ise maç başına 5.18 oran olmuştur. Buna rağmen pasivite sayısı ise maç başına düşen oran  2.81 değerinde olmuştur.

                       

Tablo- 1V : Klasman müsabakalarının maç bitiş süre ve maç kazanma   değerleri

 

 

Bitiş süresi

Maç kazanma şekli

 

 

6 Dk önce

 

Normal süre

 

Uzatma

 

Sayı

 

Teknik

üstünlük

 

Tuş

 

Hükmen

Sayı

3

9

2

11

0

1

2

Oran

% 21.4

% 64.3

% 14.3

% 78.55

%  0

% 7.15

% 14.30

 

            Tablo- 4 ‘de klasman müsabakalarının bitiş süreleri ve maç kazanma şekilleri verilmiştir. Buna göre  3 maç 6 dk önce (% 21.4 ), 9 maç normal sürede (% 64.3 ) ve 2 maç uzatma ile (% 14.3 ) bitmiştir. Maç kazanma şekli olarakta ; 11 maç sayı ile (% 78.55 ), 1 maç tuşla (% 7.15 ) ve  2 maç ise  hükmen (% 14.30 ) kazanılmıştır. Hiçbir klasman maçı teknik üstünlükle bitmemiştir .

2001 yılında İstanbul’da yapılan 48. Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonasında ise;  6 dakikadan önce biten maç sayısı 2 maç ( % 12.5) , normal süre içinde biten maç sayısı 10 maç (% 62.5) ve uzatmaya giden maç sayısı ise 4 maç ( % 25 )olmuştur.

 

 

49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI

(11-14. NİSAN.2002 .FİNLANDİYA)

TÜRK MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

TABLO- 1 : TÜRK GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

21

% 9. 58

2

Alınan Galibiyet

15

% 71.44

3

Alınan Mağlubiyet

6

%28.56

4

Sayı İle Biten

*12+**4=16

% 76.20

5

Tuşla

0

% 0

6

Teknik Üstünlük

*3+ *1=4

%19.04

7

Diskalifiye

       **1

% 4.76

8

6 dak önce

      *3+**2= 5

% 23.80

9

Normal süre

*11+ **4=15

% 71.44

10

Uzatma

*1

% 4.76

 

 

 

 

 

 

Maç başına düşen oran

11

Alınan puan

85

4.04

12

Kaybedilen Puan

48

2.28

            * Galibiyet

            ** Mağlubiyet

 

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında Türk greko-romen Milli Takımı yedi siklette toplam 21 maç yapmıştır. Bu maçların 15 tanesini galibiyetle,6 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Türk Greko-romen Milli Takımı 3 maçı teknik üstünlükle ,12 maçı  sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 6 maçın 1 tanesini teknik üstünlükle, 4 tanesini ise sayı ve 1 tanesi diskalifiye ile  kaybetmiştir.

 Türk Greko-romen Milli Takımı maçlarının 5 tanesini 6 dakikadan önce,15 tanesini normal sürede ve 1 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Greko-romen Milli Takımı rakiplerinden  toplam 85 teknik puan ( maç başına düşen oran 4.04 puan ) elde etmiştir. Buna rağmen Türk Greko-romen Milli Takımı rakiplerine  toplam 48 teknik puan (maç başına düşen oran 2.28 puan ) kaybetmiştir.

   

RUS MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

TABLO- 1 : RUS GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

SIRA

PARAMETRE

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

32

% 14.61

2

Alınan Galibiyet

28

% 87.50

3

Alınan Mağlubiyet

4

% 12.50

4

Sayı İle Biten

*24+**4=28

% 87.50

5

Tuşla

*1

% 3.12

6

Teknik Üstünlük

*3

% 9.38

7

Diskalifiye

              0

% 0.00

8

6 dak önce

           * 4

% 12.50

9

Normal süre

*21+ **3=24

% 75.00

10

Uzatma

*3**1=4

% 12.50

 

 

 

 

 

 

Maç başına düşen oran

11

Alınan puan

157

4.90

12

Kaybedilen Puan

40

1.25

            * Galibiyet

            ** Mağlubiyet

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 49. Avrupa Greko-romen Güreş Şampiyonasında Rusya greko-romen Milli Takımı yedi siklette toplam 32 maç yapmıştır. Bu maçların 28 tanesini galibiyetle,4 tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

Rusya Greko-romen Milli Takımı 3 maçı teknik üstünlükle ,24 maçı  sayı ile ve 1 maçı tuşla  kazanmıştır. Kaybettiği 4 maçın hepsini  sayı  kaybetmiştir.

 Rusya  Greko-romen Milli Takımı maçlarının 4 tanesini 6 dakikadan önce,24 tanesini normal sürede ve 4 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Rusya Greko-romen Milli Takımı rakiplerinden  toplam 157 teknik puan ( maç başına düşen oran 4.90 puan ) elde etmiştir. Buna rağmen Rusya Greko-romen Milli Takımı rakiplerine  toplam 40 teknik puan (maç başına düşen oran 1.25 puan ) kaybetmiştir.

 

Siklet

Altın                       

Gümüş

Bronz

55.0 kg

Renat Bikkinin (RUS)

Tanjo Tenew (BUL)

Dariusz Jablonski (POL)

60.0 kg

Armen Nazarian (BUL)

Rustem Mambetov (RUS)

Djamel Ainaoui (FRA)

66.0 kg

SEREF EROGLU

(TUR)

Manukhari Kvirkvelia (GEO)

Michael Beilin (ISR)

74.0 kg

Badri Khasaia (GEO)

Varteres Samourgashev (RUS)

Marko Yli-Hannuksela (FIN)

84.0 kg

HAMZA YERLİKAYA (TUR)

Ara Abrahamian (SWE)

Vyatcheslav Makarenko (BLR)

96.0 kg

G.Kogouoashvili(RUS)

Sergei Lishtvan (BLR)

David Saldadze (UKR)

120.0 kg

Youri Patrikeev (RUS)

Mihaly Deak Bardos (HUN)

Juha Ahokas (FIN)

 

36. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI

4-7.Eylül. 2002 Tahran/ İRAN

TÜRK MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

Dr. Şevki KOLUKISA / TGF Eğitim- Bilim ve Teknik Kurul Üyesi

Giriş

36. Dünya Serbest Güreş şampiyonası 42 ülkeden 183 güreşçinin katılımı ile toplam 255 müsabaka yapılmıştır. Türk Serbest Milli Takımı 7 siklette katılarak 1 altın 2 bronz madalya alarak takım halinde 27 puan toplayarak Dünya altıncısı olmuştur. Türk Serbest Milli Takımının yaptığı müsabakaların tümü geliştirilen müsabaka takip formu ile anında kaydedilmiştir.

Tablo- 1 : Türk Serbest Milli Takımının Teknik Analizi

2002- Tahran

2001- Sofya

SIRA

PARAMETRE

SAYI

ORAN

SAYISI ORANI

1

Yaptığı Maç

23

% 9.01 **

24 % 7.7**

2

Alınan Galibiyet

17

% 73.9

13 % 54 16

3

Alınan Mağlubiyet

6

% 26.1

11 % 45.84

4

Sayı İle Biten

*15+6=21

% 91.3

*7+11=18 % 75

5

Tuşla

*1

% 4.35

*2 % 8.33

6

Teknik Üstünlük

*1

% 4.35

*4 % 16.66

7

6 dak önce

*3

% 13.1

*6 % 25

8

Normal süre

*12+3=15

% 65.2

*5+11=16 % 66.6

9

Uzatma

*2 +3 =5

% 21.7

*1 % 4.16
 

Maç başına düşen oran

  Maç başına düşen oran
70

3.04

70 2.91

11

Maruz kaldığı teknik

33

1.43

53 2.20

12

Alınan puan

95

4.13

114 4.75

13

Kaybedilen Puan

54

2. 34

73 3.04

14

Alınan Pasivite

13

0.56

11 0.45

15

Verdirilen pasivite

15

0.65

20 0.83

16

Sabah seansı

* 9+ 5=14

% 60.86

*6+8=14 % 58. 33

17

Öğle seansı

*8+ 1= 9

% 39.14

*7 +3=10 % 41.67

Not : 2001 Dünya şampiyonası 8 siklette, 2002 yılında 7 siklette maç yapılmıştır.

- Mağlubiyet * Galibiyet ** Toplam 311 maç

Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 36. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Türk Serbest Milli Takımı yedi siklette toplam 23 ( % 9.01) maç yapmıştır. Bu maçların 17 ( % 73.9 )tanesini galibiyetle,6 ( % 26.1) tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır. 2001/ Sofya 35. Dünya şampiyonasında ise toplam 24 ( % 7.7 ) maç yaparak 14 ( % 54.16 ) galibiyet, 11 ( % 45.84 ) mağlubiyet almıştır.

Türk Serbest Milli Takımı 1 maçı tuşla,2 maçı teknik üstünlükle ve 15 maçı ise sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 6 maçın tamamını sayı ile kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı maçlarının 3 tanesini 6 dakikadan önce,15 tanesini normal sürede ve 5 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 70 adet teknik uygulama fırsatı elde ederek toplam 95 teknik puan elde etmiştir. Buna rağmen Türk Serbest Milli Takımı rakiplerinin 33 teknik uygulamasını engelleyememiş ve toplam 54 teknik puan kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 23 maçta 15 pasivite verdirmiş ve rakiplerinden 13 pasivite almıştır. Türk Serbest Milli Takımı 9 kez Salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve 4 salto bağlamada başarılı olmuş buna rağmen 5 salto bağlamada puan kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı, sabah seansında 14 maç yapıp bu maçların 9 galibiyet,5 mağlubiyet ve öğleden sonraki seansta ise 9 maç yapıp 8 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmiştir.

Tablo –2: Türk Serbest Milli Takımının sikletlere göre değerlendirilmesi

PARAMETRE SİKLETLER
  55kg 60kg 66kg 74 kg 84 kg 96kg

120kg

Güreşçi sayısı 24 27 31 29 25 23 24 183
Türk milli takımı maç sayısı 2 5 2 5 2 2 5 23
Galibiyet 1 5 1 4 1 1 4 17
Mağlubiyet 1 0 1 1 1 1 1 6
Tuşla biten 0 1 0 0 0 0 0 1
Sayı 1 4 2 5 2 2 4 18
Teknik üstünlük 1 0 0 0 0 0 1 2
6 dak önce 1 1 0 0 0 0 1 3
Normal süre 1 4 2 3 1 0 4 15
Uzatma 0 0 0 2 1 2 0 5
Yapılan teknik 10 18 2 14 7 4 15 70
Alınan puan 14 24 3 20 8 5 21 95
Verilen teknik 5 9 5 5 2 4 3 33
Verilen teknik 5 12 10 9 4 7 7 54

Tablo-2 ‘de Türk Milli Serbest Takımının genel siklet değerlendirmesi yapılmış olup bireysel değerleri şu şekilde olmuştur ;

55 kg- Ersin Çetin : 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 2 maçta 10 teknik uygulanmış 14 puan alınmıştır. 5 tekniğe maruz kalmış 5 puan kaybetmiştir.

60 kg- Harun Doğan : 5 galibiyet alarak şampiyon olmuş toplam 18 teknik uygulama imkanı bulmuş ve 24 puan elde etmiştir. Rakiplerine 9 teknik karşılığı 12 puan vermiştir.

66 kg – Mehmet Yozgat : 1 galibiyet,1 mağlubiyet olmak üzere 2 maç yapmış ve 2 teknik uygulayarak 3 puan elde etmiştir. Rakiplerine 5 teknik uygulama imkanı vererek 10 puan kaybetmiştir.

74 kg- Ahmet Gülhan : 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Dünya 3. olmuştur. 14 teknik uygulayarak toplam 20 puan elde etmiş buna rağmen rakiplerine 5 teknik uygulama imkanı vermiş olup 9 puan kaybetmiştir. 4 salto bağlama hareketinin tümünde başarılı olmuştur.

84 kg – Serhat Balcı : 1 galibiyet , 1 mağlubiyet almış ve 7 teknik uygulayarak 8 puan elde etmiştir. Rakiplerinin sadece 2 salto bağlama hareketinden 4 puan kaybetmiştir. 2 salto bağlamayı da kaybetmiştir.

96 kg- Fatih Çakıroğlu : 1 galibiyet, 1 mağlubiyet almış ve 4 teknik uygulayarak 5 puan elde etmiştir. Rakiplerinin 4 teknik uygulamasına maruz kalmış ve 7 puan kaybetmiştir. 2 salto bağlamada da başarısız olmuştur.

120 kg- Aydın Polatçı : 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak Dünya 3. olmuştur. İran’lının maçında haksızlığa uğramış fakat hakkını minderde almayı sağlamıştır. Rakiplerine 15 teknik uygulayarak 21 puan elde etmiştir. Buna rağmen rakiplerinin 3 tekniğine maruz kalıp 7 puan kaybetmiştir. Rakiplerine 6 pasivite verdirmiştir.

Tablo-3 : Türk Serbest Milli Takımının Rakiplerine Uyguladığı Ve Maruz Kaldığı Tekniklerin İsimleri, Sayıları Ve Puan Değerleri

Uyguladığı teknik

Sayısı

Puan değeri

1

Tek dalma

24

24

2

Çırpma

13

25

3

Boyunduruk

12

12

4

Künde

4

7

5

Salto

3

5

6

Kilit

3

5

7

İhtar + puan

3

3

8

Kafakol

1

3

9

Çift dalma

1

2

10

Kravat

1

3

11

Burgu

1

2

12

Kol çekme

1

1

13

5’ köprüde tutma

3

3

 

TOPLAM

70

95

 

Maç sayısı

23

23

 

Maç başına

şen oran

3.04

4.13

Maruz kalınan tekniklerin

Sayısı ve puan değerleri

Teknik

sayısı

Puan değeri
1 Tek dalma 10 10
2 Çırpma 7 13
3 Salto 7 20
4 İhtar+ puan 4 4
5 Boyunduruk 3 3
6 Çipe 1 3
7 Kilit 1 1

TOPLAM 33 54
 

Maç sayısı

23 23
 

Maç başına düşen oran

1.43 2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER :

Öncelikle bu Dünya şampiyonasına yaş ortalaması 21.5 olan bir Türk Milli takımı Avrupa şampiyonasında ümit vaat etmiş ve Dünya şampiyonasında bu tespiti onaylamıştır. Tüm iç zorluklara ve dış haksızlıklara rağmen Tahran cehenneminden başarılı çıkmış ve geleceğe umut vermiştir.

7 siklette yapılan müsabakalar sonucunda 17 galibiyet ( % 73. 9 ) ve 6 mağlubiyet ( % 26.1) alınmıştır. Teknik uygulamada 70 teknik puan değeri olarak ta 95 puan alınmış ve rakiplere 33 teknik uygulama imkanı verilmiş 54 puan kaybedilmiştir. Başarının kriteri olan “ Hataları azaltıp doğruları çoğaltma “ prensibi doğrultusunda başarı tescil edilmiştir.

Türk Milli Serbest Takımı kaybedilen 6 maçın tümünü sayı ile kaybetmiş olup bu rakiplerinden üç tanesi (74- 96- 120 kg ) Dünya şampiyonu olmuştur. 66 kg eski Dünya şampiyonuna ( Barzakov-BUL) kaybedilmiş ve bu şampiyonada 5. olmuştur. Diğer 55 kg ( MGL ve BUL ) güreşçiler Dünya 5. ve 4. olmuşlardır.

Türk Milli Serbest Takımının bu şampiyona da en şansız yanı kötü kura çekmek ve salto bağlamada olumsuzluğun devam etmesidir. Sofya’da 2 salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve ikisinde de başarısız olmuştur. 36 Dünya şampiyonasında is 9 salto bağlama hareketi yapmış 5 başarısızlıkla, 4 başarılı olunmuştur. Maruz kalınan tekniklerde ve kaybedilen puanda ise ilk sırayı daha çok Greko-Romen oyunlar olan salto ( 7 teknik,20 puan ), Çırpma ( 7 teknik, 13 puan ) , Boyunduruk ( 3 teknik, 3 puan ) ve Çipe ( 1 teknik, 3 puan ) ile 18 tekniğe ve 39 puan kaybetilmiştir.

Türk Milli Serbest Takımı uzatmaya giden 5 macın 2 tanesini galibiyetle 3 tanesini mağlubiyetle sonuçlanmıştır.

 

46 DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI

5-7 EYLUL 2002 TAHRAN

TEKNİK ANALİZ

 

36. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI

4-7.Eylül. 2002  Tahran/ İRAN

TÜRK MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

Dr. Şevki KOLUKISA / TGF Eğitim- Bilim ve Teknik Kurul Üyesi

        

Giriş

         36. Dünya Serbest Güreş şampiyonası 42 ülkeden 183 güreşçinin katılımı ile toplam 255 müsabaka yapılmıştır. Türk Serbest Milli Takımı 7 siklette katılarak 1 altın 2 bronz madalya alarak takım halinde 27 puan toplayarak Dünya altıncısı olmuştur. Türk Serbest Milli Takımının yaptığı müsabakaların tümü geliştirilen müsabaka takip formu ile anında kaydedilmiştir

 

 

36. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI

4-7.Eylül. 2002  Tahran/ İRAN

TÜRK MİLLİ TAKIMININ TEKNİK ANALİZİ

 

Dr. Şevki KOLUKISA / TGF Eğitim- Bilim ve Teknik Kurul Üyesi

        

Giriş

         36. Dünya Serbest Güreş şampiyonası 42 ülkeden 183 güreşçinin katılımı ile toplam 255 müsabaka yapılmıştır. Türk Serbest Milli Takımı 7 siklette katılarak 1 altın 2 bronz madalya alarak takım halinde 27 puan toplayarak Dünya altıncısı olmuştur. Türk Serbest Milli Takımının yaptığı müsabakaların tümü geliştirilen müsabaka takip formu ile anında kaydedilmiştir.   

           

Tablo- 1 : Türk Serbest Milli Takımının Teknik Analizi

 

 

2002- Tahran

2001- Sofya

SIRA

PARAMETRE

SAYI

ORAN

SAYISI

ORANI

1

Yaptığı Maç

23

% 9.01 **

24

% 7.7**

2

Alınan Galibiyet

17

%  73.9

13

% 54 16

3

Alınan Mağlubiyet

6

%  26.1

11

% 45.84

4

Sayı İle Biten

*15+6=21

%  91.3

*7+11=18

% 75

5

Tuşla

*1

%  4.35

*2

% 8.33

6

Teknik Üstünlük

*1

%  4.35

*4

% 16.66

7

6 dak önce

*3

%  13.1

*6

% 25

8

Normal süre

*12+3=15

%  65.2

*5+11=16

% 66.6

9

Uzatma

*2 +3 =5

%  21.7

*1

% 4.16

 

 

10

 

 

Uyguladığı teknik

 

 

Maç başına düşen oran

 

 

Maç başına düşen oran

70

3.04

70

2.91

11

Maruz kaldığı teknik

33

1.43

53

2.20

12

Alınan puan

95

4.13

114

4.75

13

Kaybedilen Puan

54

2. 34

73

3.04

14

Alınan Pasivite

13

0.56

11

0.45

15

Verdirilen pasivite

15

0.65

20

0.83

16

Sabah seansı

* 9+ 5=14

% 60.86

*6+8=14

% 58. 33

17

Öğle seansı

*8+ 1= 9

% 39.14

*7 +3=10

% 41.67

      Not : 2001 Dünya şampiyonası 8 siklette, 2002 yılında 7 siklette  maç   yapılmıştır.

            -  Mağlubiyet  * Galibiyet        ** Toplam 311 maç

            Tablo- 1 ‘de görüldüğü gibi 36. Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Türk Serbest Milli Takımı yedi siklette toplam 23 ( % 9.01) maç yapmıştır. Bu maçların 17 ( % 73.9 )tanesini galibiyetle,6 ( % 26.1) tanesi mağlubiyetle sonuçlanmıştır. 2001/ Sofya 35. Dünya şampiyonasında ise toplam 24 ( % 7.7 ) maç yaparak 14 ( % 54.16 ) galibiyet, 11 ( % 45.84 ) mağlubiyet almıştır.

Türk Serbest Milli Takımı 1 maçı tuşla,2 maçı teknik üstünlükle ve 15 maçı ise sayı ile kazanmıştır. Kaybettiği 6 maçın tamamını sayı ile kaybetmiştir.

 Türk Serbest Milli Takımı maçlarının 2 tanesini 6 dakikadan önce,17 tanesini normal sürede ve 4 maçı da uzatma devresinde sonuçlanmıştır.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 70 adet teknik uygulama fırsatı elde ederek toplam 95 teknik puan elde etmiştir. Buna rağmen Türk Serbest Milli Takımı rakiplerinin 33 teknik uygulamasını engelleyememiş ve toplam 54 teknik puan kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı rakiplerine 23 maçta 15 pasivite verdirmiş ve rakiplerinden 13 pasivite almıştır. Türk Serbest Milli Takımı 9 kez Salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve 4 salto bağlamada başarılı olmuş buna rağmen 5 salto bağlamada puan kaybetmiştir.

Türk Serbest Milli Takımı, sabah seansında 14 maç yapıp bu maçların 9 galibiyet,5 mağlubiyet  ve öğleden sonraki seansta ise 9 maç yapıp 8 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmiştir.

 

        Tablo –2: Türk Serbest Milli Takımının sikletlere göre değerlendirilmesi

 

PARAMETRE

SİKLETLER

Toplam

 

55kg

60kg

66kg

74 kg

84 kg

96kg

120kg

Güreşçi sayısı

24

27

31

29

25

23

24

183

Türk milli takımı maç sayısı

2

5

2

5

2

2

5

23

Galibiyet

1

5

1

4

1

1

4

17

Mağlubiyet

1

0

1

1

1

1

1

6

 

Tuşla biten

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Sayı

1

4

2

5

2

2

4

18

 

Teknik üstünlük

1

0

0

0

0

0

1

2

 

6 dak önce

1

1

0

0

0

0

1

3

 

Normal süre

1

4

2

3

1

0

4

15

 

Uzatma

0

0

0

2

1

2

0

5

Yapılan teknik

10

18

2

14

7

4

15

70

Alınan puan

14

24

3

20

8

5

21

95

Verilen teknik

5

9

5

5

2

4

3

33

Verilen teknik

5

12

10

9

4

7

7

54

 

Tablo-2 ‘de Türk Milli Serbest Takımının genel siklet değerlendirmesi yapılmış olup bireysel değerleri şu şekilde olmuştur ;

55 kg- Ersin Çetin : 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 2 maçta 10 teknik uygulanmış 14 puan alınmıştır. 5 tekniğe maruz kalmış 5 puan kaybetmiştir.

60 kg- Harun Doğan : 5 galibiyet alarak şampiyon olmuş toplam 18 teknik uygulama imkanı bulmuş ve 24 puan elde etmiştir. Rakiplerine 9 teknik karşılığı 12 puan vermiştir.

66 kg – Mehmet Yozgat :  1 galibiyet,1 mağlubiyet olmak üzere 2 maç yapmış ve 2 teknik uygulayarak 3 puan elde etmiştir. Rakiplerine 5 teknik uygulama imkanı vererek 10 puan kaybetmiştir.

74 kg- Ahmet Gülhan : 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Dünya 3. olmuştur. 14 teknik uygulayarak toplam 20 puan elde etmiş buna rağmen rakiplerine 5 teknik uygulama imkanı vermiş olup  9 puan kaybetmiştir. 4 salto bağlama hareketinin tümünde başarılı olmuştur.

84 kg – Serhat Balcı : 1 galibiyet , 1 mağlubiyet almış ve 7 teknik uygulayarak 8 puan elde etmiştir. Rakiplerinin sadece 2 salto bağlama hareketinden 4 puan kaybetmiştir. 2 salto bağlamayı da kaybetmiştir.  

96 kg- Fatih Çakıroğlu : 1 galibiyet, 1 mağlubiyet almış ve 4 teknik uygulayarak 5 puan elde etmiştir. Rakiplerinin 4 teknik uygulamasına maruz kalmış ve 7 puan kaybetmiştir. 2 salto bağlamada da başarısız olmuştur.

120 kg- Aydın Polatçı : 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak Dünya  3. olmuştur. İran’lının maçında haksızlığa uğramış fakat hakkını minderde almayı sağlamıştır. Rakiplerine 15 teknik uygulayarak 21 puan elde etmiştir.  Buna rağmen rakiplerinin 3 tekniğine maruz kalıp 7 puan kaybetmiştir. Rakiplerine 6 pasivite verdirmiştir. 

               

Tablo-3 : Türk Serbest  Milli Takımının Rakiplerine Uyguladığı   Tekniklerin İsimleri, Sayıları Ve Puan Değerleri

 TAHRAN-2002   

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Uyguladığı teknik

Sayısı

Puan değeri

1

Tek dalma

24

24

2

Çırpma

13

25

3

Boyunduruk

12

12

4

Künde

4

7

5

Salto

3

5

6

Kilit

3

5

7

İhtar + puan

3

3

8

Kafakol

1

3

9

Çift dalma

1

2

10

Kravat

1

3

11

Burgu

1

2

12

Kol çekme

1

1

13

5’ köprüde tutma

3

3

 

TOPLAM

 70

95

 

Maç sayısı

 23

23

 

Maç başına

düşen oran

 3.04

4.13

              SOFYA- 2001

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Uyguladığı teknik

 

Sayısı

Puan

1

Tek dalma

17

17

2

Çırpma

14

26

3

Boyunduruk

  9

9

4

Çift dalma

  7

12

5

Kravat

  6

15

6

Salto-Çangal

  4

11

7

Kilit

  4

7

8

Tekkol

  2

5

9

Künde

  2

5

10

P. kalkma

  2

2

11

Burgu-Kle

  1

2

12

Bele girme

  1

1

13

Bravle

  1

2

 

TOPLAM

 70

114

 

Maç sayısı

24

24

 

Maç başına

 düşen oran

2.91

4.75

                                                     

Tablo-3 de 2001 yılında Sofya’da yapılan 36 .serbest Dünya şampiyonası ile 2002 yılında Tahranda yapılan 37. Dünya şampiyonasında Türk Serbest Milli takımının rakiplerine uygulama imkanı bulduğu tekniklerin isimleri ,sayı ve puan değerleri  ile maç başına düşen oranları  verilmiştir.

 

Tablo-4 : Türk Serbest  Milli Takımının Maruz kaldığı Tekniklerin İsimleri, Sayıları Ve Puan Değerleri

 

          TAHRAN-2002                                             

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Maruz kalınan tekniklerin

 

sayısı

Puanı

1

Tek dalma

15

15

2

Çırpma

7

12

3

Çift dalma

7

9

4

Salto

3

8

5

Boyunduruk

3

3

6

İhtar+ puan

3

3

7

Tekkol

2

5

8

Bele girme

1

1

9

Kilit

1

2

10

Künde

1

2

11

Kravat paratı

3

6

12

Çırpma paratı

1

2

13

Partnerden kalkma

1

1

14

Salto bağlama

2

4

                 

TOPLAM

53

73

 

Maç sayısı

24

24

 

Maç başına düşen oran

2.20

3.04

 

SOFYA- 2001

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Maruz kalınan tekniklerin

Sayısı ve puan değerleri

Teknik

sayısı

Puan değeri

1

Tek dalma

10

10

2

Çırpma

7

13

3

Salto

7

20

4

İhtar+ puan

4

4

5

Boyunduruk

3

3

6

Çipe

1

3

7

Kilit

1

1

                 

TOPLAM

33

54

 

Maç sayısı

23

23

 

Maç başına düşen oran

1.43

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo- 4’de  2001 yılında Sofya’da yapılan 36 .serbest Dünya şampiyonası ile 2002 yılında Tahranda yapılan 37. Dünya şampiyonasında Türk Serbest Milli takımının maruz kaldığı tekniklerin isimleri ,sayı ve puan değerleri  ile maç başına düşen oranları  verilmiştir.

 

SONUÇ ve ÖNERİLER :

 

           Öncelikle bu Dünya şampiyonasına yaş ortalaması 21.5 olan bir Türk Milli takımı Avrupa şampiyonasında ümit vaat etmiş ve Dünya şampiyonasında bu tespiti onaylamıştır. Tüm iç zorluklara ve dış haksızlıklara  rağmen Tahran cehenneminden başarılı çıkmış ve geleceğe umut vermiştir.

            7 siklette yapılan müsabakalar sonucunda 17 galibiyet ( % 73. 9 ) ve 6 mağlubiyet ( % 26.1) alınmıştır. Teknik uygulamada 70 teknik puan değeri olarak ta 95 puan alınmış ve rakiplere 33 teknik uygulama imkanı verilmiş 54 puan kaybedilmiştir. Başarının kriteri olan “ Hataları azaltıp doğruları çoğaltma “ prensibi doğrultusunda başarı tescil edilmiştir.

            Türk Milli Serbest Takımı  kaybedilen 6 maçın tümünü sayı ile kaybetmiş olup bu rakiplerinden  üç tanesi (74- 96- 120 kg ) Dünya şampiyonu olmuştur. 66 kg eski Dünya şampiyonuna ( Barzakov-BUL) kaybedilmiş ve bu şampiyonada 5. olmuştur.  Diğer 55 kg ( MGL ve BUL ) güreşçiler Dünya 5. ve 4. olmuşlardır.

            Türk Milli Serbest Takımının  bu şampiyona da en şansız yanı kötü kura çekmek ve salto bağlamada olumsuzluğun devam etmesidir. Sofya’da 2 salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve ikisinde de başarısız olmuştur. 36 Dünya şampiyonasında is  9 salto bağlama hareketi yapmış 5 başarısızlıkla, 4 başarılı olunmuştur. Maruz kalınan tekniklerde ve kaybedilen puanda ise ilk sırayı daha çok Greko-Romen oyunlar olan salto ( 7 teknik,20 puan ), Çırpma ( 7 teknik, 13 puan ) , Boyunduruk ( 3 teknik, 3 puan ) ve Çipe ( 1 teknik, 3 puan ) ile 18 tekniğe ve  39 puan kaybetilmiştir.

            Türk Milli Serbest Takımı uzatmaya giden  5 macın 2 tanesini galibiyetle 3 tanesini mağlubiyetle sonuçlanmıştır.  

 

  

 

 Tablo-4 : Türk Serbest  Milli Takımının Maruz kaldığı Tekniklerin İsimleri, Sayıları Ve Puan Değerleri

 

          TAHRAN-2002                                             

SIRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Maruz kalınan tekniklerin

 

sayısı

Puanı

1

Tek dalma

15

15

2

Çırpma

7

12

3

Çift dalma

7

9

4

Salto

3

8

5

Boyunduruk

3

3

6

İhtar+ puan

3

3

7

Tekkol

2

5

8

Bele girme

1

1

9

Kilit

1

2

10

Künde

1

2

11

Kravat paratı

3

6

12

Çırpma paratı

1

2

13

Partnerden kalkma

1

1

14

Salto bağlama

2

4

                 

TOPLAM

53

73

 

Maç sayısı

24

24

 

Maç başına düşen oran

2.20

3.04

 SOFYA- 2001

IRA

TEKNİKLERİN İSMİ

Maruz kalınan tekniklerin

Sayısı ve puan değerleri

Teknik

sayısı

Puan değeri

1

Tek dalma

10

10

2

Çırpma

7

13

3

Salto

7

20

4

İhtar+ puan

4

4

5

Boyunduruk

3

3

6

Çipe

1

3

7

Kilit

1

1

                 

TOPLAM

33

54

 

Maç sayısı

23

23

 

Maç başına düşen oran

1.43

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo- 4’de  2001 yılında Sofya’da yapılan 36 .serbest Dünya şampiyonası ile 2002 yılında Tahranda yapılan 37. Dünya şampiyonasında Türk Serbest Milli takımının maruz kaldığı tekniklerin isimleri ,sayı ve puan değerleri  ile maç başına düşen oranları  verilmiştir.

 

SONUÇ ve ÖNERİLER :

 

           Öncelikle bu Dünya şampiyonasına yaş ortalaması 21.5 olan bir Türk Milli takımı Avrupa şampiyonasında ümit vaat etmiş ve Dünya şampiyonasında bu tespiti onaylamıştır. Tüm iç zorluklara ve dış haksızlıklara  rağmen Tahran cehenneminden başarılı çıkmış ve geleceğe umut vermiştir.

            7 siklette yapılan müsabakalar sonucunda 17 galibiyet ( % 73. 9 ) ve 6 mağlubiyet ( % 26.1) alınmıştır. Teknik uygulamada 70 teknik puan değeri olarak ta 95 puan alınmış ve rakiplere 33 teknik uygulama imkanı verilmiş 54 puan kaybedilmiştir. Başarının kriteri olan “ Hataları azaltıp doğruları çoğaltma “ prensibi doğrultusunda başarı tescil edilmiştir.

            Türk Milli Serbest Takımı  kaybedilen 6 maçın tümünü sayı ile kaybetmiş olup bu rakiplerinden  üç tanesi (74- 96- 120 kg ) Dünya şampiyonu olmuştur. 66 kg eski Dünya şampiyonuna ( Barzakov-BUL) kaybedilmiş ve bu şampiyonada 5. olmuştur.  Diğer 55 kg ( MGL ve BUL ) güreşçiler Dünya 5. ve 4. olmuşlardır.

            Türk Milli Serbest Takımının  bu şampiyona da en şansız yanı kötü kura çekmek ve salto bağlamada olumsuzluğun devam etmesidir. Sofya’da 2 salto bağlama hareketi ile karşı karşıya kalmış ve ikisinde de başarısız olmuştur. 36 Dünya şampiyonasında is  9 salto bağlama hareketi yapmış 5 başarısızlıkla, 4 başarılı olunmuştur. Maruz kalınan tekniklerde ve kaybedilen puanda ise ilk sırayı daha çok Greko-Romen oyunlar olan salto ( 7 teknik,20 puan ), Çırpma ( 7 teknik, 13 puan ) , Boyunduruk ( 3 teknik, 3 puan ) ve Çipe ( 1 teknik, 3 puan ) ile 18 tekniğe ve  39 puan kaybetilmiştir.

            Türk Milli Serbest Takımı uzatmaya giden  5 macın 2 tanesini galibiyetle 3 tanesini mağlubiyetle sonuçlanmıştır.